logo ZSIP

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Szkół i Placówek Baranów Sandomierski

39-450 Baranów Sandomierski
ul. Kościuszki 6
NIP-867-20-99-440
Telefon: 15 811 85 86
Fax: 15 811 85 86
email: sekretariat@zsip.pl

Klauzula Bezpieczeństwa Zespołu Szkół i Placówek z siedzibą w Baranowie Sandomierskim ul. Kościuszki 6.

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Uprzedzamy, że wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy
oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - dokumenty

Terminy złożenia wniosku ZFŚS:

Składanie oświadczenia i PIT-u40 do 31 marca.
Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w ust.8, lub złożyła ją po terminie, nie będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowych z ZFŚS.

KONTAKT

Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

ul. Kościuszki 6
39-450 Baranów Sandomierski

Telefon

15 811 85 86

NIP

867-20-99-440

Numery telefoniczne

Telefon

15 811 85 86

Fax

15 811 85 86

Sekretariat

Godziny otwarcia

7.00 – 15.00

Informacje