Baranów Sandomierski w dawnej fotografii

Baranów Sandomierski w dawnej fotografii

      W ub. roku do szkoły dotarł list od byłego ucznia, p. Tadeusza K., który w czasie II wojny światowej jako przesiedleniec mieszkał przy ul. Zamkowej 1 i uczęszczał do naszej placówki. Do listu dołączone było zdjęcie kl. VII wykonane w czerwcu 1944r.przy kościele...
Międzynarodowy projekt edukacyjny eTwinning

Międzynarodowy projekt edukacyjny eTwinning

     Uczniowie biorący udział w polsko-czeskim projekcie edukacyjnym w języku angielskim pt. „Swap letters, make friends” w ramach międzynarodowej współpracy eTwinning zostali nagrodzeni certyfikatami uczestnictwa. Projekt realizowany był w ZSiP w Baranowie...
Mistrzowie Oszczędzania SKO

Mistrzowie Oszczędzania SKO

      W ramach SKO uczniowie mają możliwość systematycznego oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędności. Do SKO w ZSiP w Baranowie Sandomierskim należy 30 uczniów, którzy na swoich kontach zaoszczędzili niebagatelna kwotę 10 tysięcy złotych! Najbardziej zaangażowani w...
Wycieczka klas IV – V do Sandomierza

Wycieczka klas IV – V do Sandomierza

      17 czerwca 2022 roku odbyła się wycieczka klasowa klas IV – V do Sandomierza. Pod opieką przewodnika przeszliśmy przez Rynek  do Bramy Opatowskiej. Po krótkim odpoczynku na lody uczniowie przeszli podziemną trasą turystyczną rozciągającą się pod sandomierskim...
Wycieczka edukacyjna SKO do banku PKO w Tarnobrzegu

Wycieczka edukacyjna SKO do banku PKO w Tarnobrzegu

Czerwiec obfituje w wycieczki szkolne. Na jedną z nich wybrali się uczniowie należący do Szkolnej Kasy Oszczędności do Banku PKO BP w  Tarnobrzegu oraz Zamku Tarnowskich. Wycieczka miała charakter edukacyjny. W banku uczniowie dowiedzieli się jak działa ta instytucja,...