Dyrekcja Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim
ogłasza zapisy do klasy I na rok szkolny 2023/2024. Podania należy składać w sekretariacie szkoły.