Jak co roku nasza szkoła była organizatorem Gminnego Konkursu Piosenki i Poezji Ekologicznej. Tegoroczna edycja konkursu, już XXI, odbyła się w dniu 7 czerwca 2022r. w MGOK-u w Baranowie Sandomierskim. Zgłoszeni do konkursu uczniowie- z pięciu szkół naszej gminy – podzieleni na grupy wiekowe, reprezentowali bardzo wysoki poziom w każdej kategorii twórczości, a były to: piosenka, wiersz oraz praca plastyczna pt.,,Nie wycinajcie drzew!”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, nauczycielom będącym opiekunami artystycznymi uczestników konkursu, przybyłym gościom, sponsorom oraz MGOK w Baranowie Sandomierskim, który użyczył nam lokum na tak duże przedsięwzięcie.