7 czerwca 2022 roku już po raz 21. odbył się  Gminny Konkurs Piosenki i Poezji Ekologicznej w sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. Pomysłodawcą i organizatorem tego konkursu jest Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim na czele z dyrektorem mgr Markiem Kosiorem. Współorganizuje go również Urząd Miasta i Gminy oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim.

Kolejny, bo już XXI Konkurs Piosenki i Poezji Ekologicznej został zorganizowany z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Niemal 150 krajów na świecie, w tym także Polska – 5 czerwca – obchodzi uroczyście ten dzień.

       Z okazji  Światowego Dnia Ochrony Środowiska na całym świecie, organizowane są różne imprezy, koncerty, wystawy i pokazy, podczas których podkreśla się, że wraz z ochroną przyrody ratuje się wartości, kształtujące relacje między ludźmi, takie jak życzliwość, miłość, wrażliwość, poczucie ładu i estetyki. W tegorocznej edycji konkursu wystąpili wykonawcy piosenek jak
i recytatorzy, którzy zaprezentowali  strofy sławiące piękno ojczystej ziemi. Gospodarz spotkania, dyrektor ZSiP w  Baranowie  Sandomierskim pan Marek Kosior dokonał uroczystego otwarcia imprezy i życzył uczestnikom udanych wystąpień, a licznie zgromadzonej publiczności-wspaniałych wrażeń artystycznych i zadumy nad otaczającym nas światem.

Dyrektor szkoły serdecznie przywitał  młodych artystów, zgromadzoną publiczność oraz przybyłych gości:

– Jacka Rożka – Wicestarostę Powiatu Tarnobrzeskiego,

– Marka Mazura – Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,

– Janusza Wepsięcia –Wiceprezesa Zarządu Okręgu LOP w Tarnobrzegu

– Andrzeja Sycza – członka LOP w Tarnobrzegu

– Zofię Maziarz – Zarząd Okręgu LOP w Tarnobrzegu

– Dariusza Chemla –kierownika  ZPWP w Baranowie Sandomierskim

– Krzysztof Pawlika – Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych w Baranowie Sandomierskim.

Dyrektor MGOK-u pan Mirosław Smykla podziękował przybyłym gościom, uczestnikom i opiekunom i życzył wszystkim wspaniałych przeżyć artystycznych. Konferansjerkami zaś byli uczniowie klasy VIII  Publicznej Szkoły  Podstawowej w Baranowie Sandomierskim – Martyna Borowiec i Nikodem Szala – Jagiełło,  którzy zawsze byli gotowi pomóc wszystkim uczestnikom na scenie oraz profesjonalnie wypełnili zadanie prowadzących to niezwykłe spotkanie. Serdecznie przywitali zaproszonych gości i sponsorów, bez których organizacja święta piosenki i poezji ekologicznej byłaby niemożliwa. Do sponsorów konkursu należą:

–  Jacer Rożek – Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego,

–  Marek Mazur– Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,

–  Dariusz Chemel – kierownik ZPWP w Baranowie Sandomierskim

–  Marcin Madej– właściciel sklepu  spożywczo-przemysłowego  Piekarnia Wiejska

–  Krystyna i Jarosław Krzemień – właściciele Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych
w Baranowie Sand.

W konkursie wzięło udział 39 uczestników w 2 kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz IV-VIII  szkół podstawowych.

Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie:

Wojciech Gwoździowski- przewodniczący

Andrzej Sycz, Dariusz Chemel i Marek Kosior – członkowie.

Prezentację piosenek ekologicznych rozpoczęła  najmłodsza grupa wiekowa – uczniowie klas I – III szkół podstawowych.  Swoje piosenki zaprezentowali uczniowie z 6 szkół.

Najwyżej został oceniony występ Marii Mazur ze Szkoły Podstawowej w Durdach –  za wykonanie piosenki „Zielony dom”.

II miejsce w tej kategorii zdobyła Wiktoria Dyl – reprezentantka  Szkoły Podstawowej w Baranowie Baranowskim.

III miejsce  zdobyły Nadia Kraciuk, Weronika Rzeszut i Lena Sudoł  reprezentujące Szkołę Podstawową w Ślęzakach.

Kolejna grupa wiekowa to uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej.

Jury przyznało w tej kategorii pierwsze miejsce zespołowi NEON ze Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim za piosenkę „Byle jak”.

Drugie miejsce wywalczył zespół ze Szkoły Podstawowej w  Ślęzakach, a trzecie – Zuzanna Bereska ze Szkoły Podstawowej w  Ślęzakach.

Nauczyciele opiekunowie nagrodzonych uczniów w kategorii piosenka: Łukasz Jugo,  Urszula Garboś i Dorota Szlęzak.

Na tym zakończyła się prezentacja piosenki ekologicznej. To był niezwykły koncert. Kolejnym punktem konkursu była recytacja strof poetyckich, z których płynęło przesłanie i troska o środowisko naturalne człowieka. W konkursie recytatorskim wzięło udział 8 recytatorów ze  szkół podstawowych.

W zmaganiach recytatorów z klas IV – VI szkoły podstawowej

I miejsce  zdobył uczeń  Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim Mikołaj Kędziora za piękną recytację wiersza „Marzenie”

II miejsce w tej kategorii wywalczyła Gabriela Stachurska ze Szkoły Podstawowej w Skopaniu , a III –  Roksana Baran ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy.

Wśród uczestników konkursu recytatorskiego z  klasy VII i VIII szkoły podstawowej  zdobywczynią I miejsca okazał się uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim Nikodem Szala-Jagiełło za piękną recytację własnoręcznie napisanego wiersza  „Ziemio domie mój”.  II miejsce wywalczyła Emilia Myszka ze Skopania, III miejsce zdobył Mateusz Ślusarz ze Ślęzaków.

Nauczyciele opiekunowie nagrodzonych uczniów: Danuta Kasperczyk, Monika Bonarska Beata Hynowska, Danuta Lis, Anna Cieśla.

Wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście mogli także obejrzeć konkursową wystawę prac plastycznych: „Nie wycinajmy drzew””.
Oto zdobywcy I miejsca:

– w kategorii klas I – III szkoły podstawowej – Agnieszka Ścipień ze Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim,

– w kategorii klas IV – VI  szkoły podstawowej – Amanda Rup ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy,

– w kategorii klas VII i VIII  – Nikodem Marek ze Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim.

      XXI Gminny Konkurs Piosenki i Poezji Ekologicznej w Baranowie Sandomierskim dobiegł końca. Burmistrz Miasta i Gminy  pan Marek Mazur, wicestarosta powiatu tarnobrzeskiego pan Jacek Rożek oraz zaproszeni goście i komisja konkursowa wręczyli wszystkim uczestnikom Konkursu dyplomy za uczestnictwo i drobne upominki, a laureaci otrzymali także dyplomy, nagrody książkowe oraz nagrody rzeczowe. Uhonorowani zostali także nauczyciele, którzy przygotowali swoich uczniów do występu – otrzymali z rąk burmistrza specjalne podziękowania. Wszystkie szkoły, które odpowiedziały na zaproszenie organizatorów Konkursu, otrzymały także  rośliny do ogródka szkolnego, a dzieci, młodzież i opiekunowie – poczęstunek. Podziękowano także organizatorom Konkursu: Marii Pietrzyk, Danucie Lis i Edycie Babiuch – Sroczyńskiej.

       Podsumowując  XXI  już edycję  Konkursu, którego poziom artystyczny z roku na rok jest coraz wyższy, poddajmy się refleksji, dotyczącej szacunku do otaczającego nas świata, który niesie radość, zapewnia spokój oraz regeneruje siły i posłuchajmy, jak bije olbrzymie zielone serce przyrody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Danuta Lis