16 marca 2023 r. uczniowie z naszej szkoły udali się na lodowisko MOSiR do Dębicy wraz z opiekunami.
Wyjazd na lodowisko miał formę integracyjną oraz był ciekawą formą aktywnego spędzenia czasu oraz oderwaniem się od codziennych szkolnych obowiązków. Dla większości uczniów była to okazja do doskonalenia swoich umiejętności jazdy na łyżwach a dla pozostałych możliwość postawienia pierwszych kroków na lodzie. Uczniowie, którzy dobrze radzą sobie na lodzie, w ramach pomocy koleżeńskiej udzielali cennych rad i wskazówek swoim młodszym kolegom i koleżankom. Wszyscy dzielnie jeździli po lodzie, mimo wzlotów i upadków zawsze towarzyszył im uśmiech co widać na zdjęciach.