17 czerwca 2022 roku odbyła się wycieczka klasowa klas IV – V do Sandomierza. Pod opieką przewodnika przeszliśmy przez Rynek  do Bramy Opatowskiej. Po krótkim odpoczynku na lody uczniowie przeszli podziemną trasą turystyczną rozciągającą się pod sandomierskim rynkiem. W czasie wędrówki po mieście pan przewodnik bardzo ciekawie opowiadał o zabytkach Sandomierza. Ostatnią atrakcją był rejs statkiem po Wiśle. Pan kapitan na pamiątkę odcisnął uczestnikom rejsu pieczątkę kotwicy na dłoni. Na zakończenie wycieczki uczniowie kupili pamiątki. Uczniowie szczęśliwi i zadowoleni wrócili do szkoły.