W dniu 24 września 2021r. w naszej szkole odbył się Wojewódzki Projekt Profilaktyczno- Edukacyjny „Bezpieczeństwo – pierwsza klasa”, który wpisuje się w XVI edycję akcji prewencyjnej  „Jestem widoczny – Jestem Bezpieczny”. Akcję przeprowadzili pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu oraz policjanci z Komendy Miejskiej w Tarnobrzegu i Posterunku Policji w Baranowie Sandomierskim. Uczniowie klas I – III zapoznali się z podstawowymi zasadami poruszania się po drodze oraz jak bezpiecznie zachować się w szkole i poza nią. Na sali gimnastycznej stworzono mini miasteczko ruchu drogowego, gdzie dzieci uczyły się o znakach drogowych oraz jak zachować się przy przejściu przez jezdnię na pasach. W trakcie realizacji spotkania profilaktycznego uczniowie klasy I otrzymali materiały edukacyjne i elementy odblaskowe.

   Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie zajęć oraz za przekazanie odblasków.