24.03.2022 roku zorganizowaliśmy w naszej szkole „Wieczór filmowy” w godzinach 19:00 – 24:00. Uczestniczyło w nim 35 uczniów z klas  4-6 pod opieką wychowawców: p. W. Stec Kułacz, p. Małgorzaty Kwintowskiej, p. A. Owczarek. Obejrzeliśmy następujące filmy: ” Siła Ducha” i ” Zaginiony Pies”. Wieczór ten był nie tylko okazją do obejrzenia filmów, ale także był spotkaniem integracyjnym. Uczniowie mieli możliwość do spędzenia czasu w szkole w trochę odmienny sposób niż siedzenie w ławkach. Stąd też były poduszki, poduszeczki, kocyki, tak aby każdemu było wygodnie. Nie zabrakło też przekąsek – były pizze, chipsy.  W przerwach można było się powygłupiać i porozmawiać. Atmosfera była czadowa więc na pewno nie jest to ostatnie takie przedsięwzięcie w naszej szkole.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za udział. No i do kolejnego…