Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka polskiego uczący w klasach IV – VIII p. Danuta Lis i p. Danuta Kasperczyk.

Cele konkursu:

– dbałość o czystość i piękno języka polskiego,

– propagowanie idei poprawnej pisowni,

– motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii,

– podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej,

– doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych,

– kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia,

– rozbudzenie w uczniach tzw. czujności ortograficznej,

– wdrożenie do pracy ze słownikiem ortograficznym,

W konkursie  brali udział uczniowie  wyłonieni przez nauczycieli uczących w danej klasie na podstawie wyników, jakie uczeń osiągnął z zakresu umiejętności ortograficznych. Nauczyciele we własnym zakresie przygotowali teksty dyktand, o dostosowanym do wieku uczniów stopniu trudności. Konkurs przebiegał trzyetapowo. Każdy etap eliminował najsłabsze prace.

W wyniku zmagań tytuł Mistrza Ortografii w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali:

– kl. IV – Mikołaj Kędziora

– kl. V – Bartosz Durda

– kl. VI – Julia Szostek

– kl. VII – Nikodem Szala – Jagiełło

– kl. VIII – Klaudia Szlęzak

Zarówno wszystkim uczestnikom jak i laureatom tego arcytrudnego konkursu serdecznie gratulujemy!