W związku z decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o ogłoszeniu roku 2021 Rokiem Norwida nasza szkoła postanowiła dołączyć do rozpropagowania tej akcji, organizując konkursy dla uczniów w różnych kategoriach wiekowych.
Klasy IV i V przystąpiły do konkursu plastycznego. Ich zadaniem było wykonanie ilustracji do fragmentu wiersza Cypriana Kamila Norwida „Promethidion”: „Piękno na to jest, by zachwycało…”. Chętni uczniowie z klasy VI oraz VII podjęli rywalizację w potyczkach recytatorskich wybranego utworu romantycznego poety.
Wreszcie ósmoklasiści mieli okazję wykazać się umiejętnościami informatycznymi, które niezbędne były w celu przygotowania prezentacji multimedialnej na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida. Zorganizowany przez nasze polonistki – p.  Danutę Lis, p. Danutę Kasperczyk oraz p. Agatę Surowiec – Szkolny Konkurs Artystyczny z okazji Roku Cypriana Kamila Norwida cieszył dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Z pewnością przybliżył wychowankom baranowskiej placówki postać utalentowanego poety epoki romantyzmu, uwrażliwił ich na urok poezji oraz uświadomił, że piękno jest wszędzie, trzeba tylko umieć je dostrzec. W czasie uroczystego apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia, który miał miejsce 17.12.2021 r., dyrektor zespołu – pan Marek Kosior – wręczył uczestnikom opisanego wyżej szkolnego konkursu nagrody oraz dyplomy uznania. W poszczególnych kategoriach wiekowych osiągnięcia uczniów przedstawiają się następująco:

  • w Szkolnym Konkursie Artystycznym z okazji Roku Cypriana Kamila Norwida w kategorii ilustracja – klasy IV i V

I miejsce –                             Julia Paź – kl. V a

II miejsce – ex aequo: Mikołaj Kędziora – kl. V a
Sebastian Zięba – kl. V b

III miejsce – ex aequo: Kaja Romańczuk – kl. V b
Oliwia Wiącek – kl. IV a

  • w Szkolnym Konkursie Artystycznym z okazji Roku Cypriana Kamila Norwida w kategorii recytacja – klasy VI i VII

I miejsce –                 Bartosz Stawiarski – kl. VII a
II miejsce – ex aeqo: Aleksandra Stępień – kl. VII a
Julia Tyniec – kl. VII a
III miejsce – ex aequ:           Oliwia Rolek – kl. VII a
Magdalena Krasowska – kl. VI a

  • w Szkolnym Konkursie Artystycznym z okazji Roku Cypriana Kamila Norwid w kategorii prezentacja multimedialna – klasa VIII

I miejsce –                  Antoni Białek
II miejsce – ex aeqo:  Martyna Borowiec
Łukasz Cyganek
III miejsce – ex aequo: Patrycja Ślońska
Nikodem Szala – Jagiełło

   Organizatorki wydarzenia składają serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego i efektywnego przeprowadzenia konkursu, a szczególnie: panu dyrektorowi Markowi Kosiorowi za wsparcie idei rywalizacji oraz nagrody dla zwycięzców, pani Edycie Babiuch-Sroczyńskiej za pomoc techniczną przy tworzeniu projektów dyplomów oraz pani Justynie Uzar za wydrukowanie i przygotowanie dyplomów do wręczenia.