W dniu 21 kwietnia uczniowie z klasy VI oraz VII pod opieką p. R. Alberskiej, p. J. Józwik i p. W. Stec-Kułacz uczestniczyli w spotkaniu patriotyczno-historycznym ,,Podkarpaccy Katyńczycy” na zamku w Baranowie Sand. Spotkanie poprowadził dyrektor Muzeum Zamku p. Paweł Przykaza. Rys historyczny dotyczący tematyki spotkania przedstawił dr Tadeusz Zych – dyrektor Muzeum Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu. Prezentacji umundurowania i uzbrojenia polskiego oficera z września 1939 roku oraz rosyjskiego NKWD-zisty dokonali  przedstawiciele Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych ,,Avito Vivit Honore” ze Staszowa. Uczniowie mieli możliwość ,,dotknięcia historii”, gdyż wiele elementów uzbrojenia, jak i wyposażenia żołnierza było oryginałami pochodzącymi z omawianych czasów. Takie namacalne poznawanie historii wzbudzało wiele emocji oraz zainteresowania i z pewnością zapadnie uczniom w pamięć.