Uczniowie klasy pierwszej  Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Baranowie Sandomierskim już po ślubowaniu.

    29 września 2021 r.  od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Wszyscy  pierwszoklasiści  ubrani w świąteczny strój galowy, zaproszeni rodzice,  przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście zebrali się pod tablicą pamiątkową patrona szkoły ks. Jana od biedronki

Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Wychowawczyni pani Renata Malinowska  powitała gorąco rodziców i uczniów. Dzieci przedstawiły krótki program udowadniając tym ,że można ich przyjąć w poczet uczniów baranowskiej szkoły.  Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w grantowych  biretach na głowach pierwszacy dumnie czekali na akt ślubowania.

     Po zakończonej części artystycznej pani wicedyrektor w imieniu uczniów zwróciła się do pana dyrektora o przyjęcie tej grupy dzieci do grona społeczności szkolnej.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. “Pasuję Cię na ucznia” – mówił pani dyrektor, dotykając olbrzymim symbolicznym ołówkiem  – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. Na pamiątkę nowo pasowani uczniowie złożyli w kronice odcisk palca, otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale ze swoim imieniem i nazwiskiem.

Następnie dyrektor szkoły pan Marek Kosior przemówił krótko do zebranych, życzył sukcesów w nauce oraz zapewniał o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie i  zorganizowali “słodkie co nieco.

Na koniec były  pamiątkowe zdjęcia do kroniki szkolnej i albumów rodzinnych. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.