W związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2021/2022 prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa w zajęciach w naszym przedszkolu w Nowym Roku Szkolnym 2021/2022.

Deklarację należy złożyć do 15 marca 2022 roku

PO TYM TERMINIE DEKLARACJE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

INFORMUJEMY O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA NA DEKLARACJI PODPISÓW OBOJGA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW.

DOKUMENTY