Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie „ Mała retencja – więcej wody dla przyrody” zorganizowanym przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie, którego celem było przybliżenie negatywnego zjawiska jakim jest utrata wody ze środowiska naturalnego oraz ukazanie metod przeciwdziałania poprzez małą retencję. W związku z powyższym ZO LOP w Tarnobrzegu wytypował,  przeszkolił i zaopatrzył w materiały dydaktyczne  nauczycieli – opiekunów SK LOP do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w trzech grupach na temat  działania małej retencji.

        Kolejnym etapem projektu były warsztaty terenowe dla uczniów w dniu 27.09.2021r., podczas których poznali oni zasady działania  małej retencji,  rozpoznawali rośliny i zwierzęta na danym obszarze. Warsztaty zostały zorganizowane w dwóch miejscach – użytek ekologiczny „Wiślisko pod Kopcem” w Dymitrowie Dużym oraz projektowanym rezerwacie przyrody Dolina Smarkatej w gminie Majdan Królewski i Cmolas. Warsztaty prowadził p. Piotr Bednarek – hydrolog, prezes Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki oraz p. Janusz Wepsięć – wiceprezes ZO LOP w Tarnobrzegu.

Uczniami opiekowała się p. Maria Pietrzyk.