Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła Pamięta 2022”. Jest to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszej miejscowości, regionu, społeczności. W tym tygodniu uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami odwiedzali groby na pobliskim cmentarzu w Baranowie Sandomierskim.
P A M I Ę T A M Y !!!