Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim został wyróżniony ODZNAKĄ JAKOŚCI przez Krajowe Biuro eTwinning za Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Show me the most beautifulplaces in your country”. Pomysłodawcą i inicjatorem projektu był Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. Projekt był realizowany w ramach współpracy międzynarodowej w obrębie 8 krajów w ubiegłym roku szkolnym. Jesteśmy dumni z przyznanego nam odznaczenia. W szczególności, że jego uzyskanie wiązało się ze spełnieniem szeregu kryteriów tj. wspieranie realizacji podstawy programowej, rozwój kompetencji cyfrowych, rozwój kompetencji kluczowych: językowej i świadomości międzykulturowej oraz umiejętności pracy zespołowej.

                                                                                                                                            W relacji koordynatora projektu p. J. Józwik