Informujemy, iż w piątek 8 lipca 2022 od godz. 10.00 do 12.00 w sekretariacie szkoły będą wydawane zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokument może odebrać absolwent (po okazaniu legitymacji szkolnej) lub rodzic/opiekun prawny (po okazaniu dowodu tożsamości).