Gmina Baranów Sandomierski otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 27 000,00 zł, na realizację  zadania pn. ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” -Priorytet 3.

 

W programie weźmie udział nasza szkoła – otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 5 tys. złotych na:

 1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
 2. b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
  – zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  – zakup oprogramowania dla bibliotek,
  – zakup czytników e-booków,
  – zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
  c) realizację działań promujących czytelnictwo:
  – zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
  – organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;

Celem szczegółowym Priorytetu 3 jest wzmocnienie potencjału przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów.