W ramach SKO uczniowie mają możliwość systematycznego oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędności. Do SKO w ZSiP w Baranowie Sandomierskim należy 30 uczniów, którzy na swoich kontach zaoszczędzili niebagatelna kwotę 10 tysięcy złotych!

Najbardziej zaangażowani w oszczędzanie uczniowie zostali nagrodzenie na Apelu Podsumowującym.

Tytułem Mistrza Oszczędzania został nagodzony uczeń klasy 5a Mateusz Kułacz, a wyróżnienia otrzymali Jeremiasz Dziwis i Oskar Marek z tej samej klasy.

Uczniom gratulujemy sukcesów!