Uczniowie biorący udział w polsko-czeskim projekcie edukacyjnym w języku angielskim pt. „Swap letters, make friends” w ramach międzynarodowej współpracy eTwinning zostali nagrodzeni certyfikatami uczestnictwa. Projekt realizowany był w ZSiP w Baranowie Sandomierskim w bieżącym roku szkolnym i polegał na wymianie listów z kolegami i koleżankami z Czech w języku angielskim. W projekcje wzięło udział 30 uczniów z klas 4-8, którzy z powodzeniem korespondowali w języku angielskim kształcąc tym samym tak ważną umiejętność jaką jest pisanie w języku obcym.

      Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy!