Dnia 24 października 2022r. w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbył się TEST  MŁODEGO EKOLOGA 2022  w nowej multimedialnej odsłonie QUIZSPOTTER  zorganizowany przez ZO LOP w Tarnobrzegu oraz Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły. Forma testu w postaci Quizu skierowana była do młodych miłośników i pasjonatów przyrody z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych.  Celem testu było sprawdzenie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony przyrody, środowiska i bioróżnorodności ( w tym znajomości rodzimych gatunków fauny i flory). Naszą szkołę reprezentowali członkowie LOP –   Amelia Ślęzak z klasy VIIIa, Julia Ślęzak i Kacper Panek z klasy VIIa. Quiz polegał na odpowiadaniu na pytania zadawane przez prowadzącego. Pytania prezentowane były  na ekranie i na urządzeniach graczy. Gracze mieli 30 sekund na udzielenie odpowiedzi, licząc od momentu wyświetlenia pytania. Na pytania należało odpowiadać indywidualnie bez porozumiewania się z innymi uczestnikami. Nasza reprezentacja  zajęła drużynowo V miejsce.  Uczniów do konkursu przygotowywała p. Maria Pietrzyk.