30 marca 2022 roku Milena Stępień i Jan Daniel z Przedszkola Publicznego  w Baranowie Sand. reprezentowali naszą placówkę w dziewiątej edycji Gminnego Konkursu Logopedyczno-Recytatorskiego, którego organizatorem był Zespół Szkolno-Przedszkolny    w Ślęzakach. Do konkursu przystąpili uczniowie z przedszkoli i klas I-III  z terenu naszej gminy. Recytowane wiersze obfitowały      w trudne do wymówienia słowa ,jednak uczestnicy  piękną interpretacją przedstawianych utworów  zdobyli uznanie nie tylko           w oczach publiczności, ale również i jury, które oceniało młodych wykonawców. Za piękną interpretację przedstawianych utworów, wytrwałość w pamięciowym opanowaniu wierszy  oraz odwagę jaką wykazały przedszkolaki występując przed  liczną publicznością, najmłodsi uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami , nagrodami rzeczowymi oraz skorzystali ze słodkiego poczęstunku.