W dniu 19 maja 2022 roku klasy I – III naszej szkoły zwiedzały – w ramach Dni Otwartych – strażnicę Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Dębie. Strażacy zapoznali uczniów z wozami bojowymi i ich wyposażeniem oraz jego zastosowaniem. Dzieci zwiedzały również budynek strażnicy, gdzie mogły m.in. przymierzyć strój strażaka lub zobaczyć stroje do akcji specjalnych, jak np. usunięcie gniazda szerszeni. Dowiedziały się, że praca strażaka to nie tylko likwidacja pożarów, ale również pomoc przy powodziach, wichurach, wypadkach drogowych.

    Wśród naszych uczniów – zwiedzających strażnicę – była grupa reprezentantów Dziecięcej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP w Suchorzowie. Wyróżniali się swoim strojem, będącym miniaturą umundurowania dorosłego strażaka.

     Prócz teorii była także praktyka, czyli zawody w sprawnym  posługiwaniu się hydronetką czy wężem strażackim. Pogoda była wymarzona na zajęcia z wodą, bo było słonecznie i bardzo ciepło. Po tych zmaganiach czas wypełniły zabawy i rozgrywki sportowe w takich dyscyplinach jak: siatkówka, skakanka, przeciąganie liny.  Kilkoro uczniów podjęło się rysowania w plenerze pod okiem uczącej plastyki pani Alberskiej. Tematem prac plastycznych była atrapa ściany budynku do strażackich ćwiczeń.

      Zwieńczeniem wycieczki był posiłek w postaci kiełbaski z grilla, którą sprawnie przyrządził dla wszystkich dzieci pan strażak. Pełni wrażeń z wycieczki wróciliśmy autokarem do naszej szkoły.