W dniu 1 września odbył się apel inaugurujący nowy rok szkolny 2022/2023. Zgodnie z ceremoniałem szkoły odśpiewano Hymn Państwowy  w obecności Pocztu Sztandarowego.

Zgromadzonych uczniów, rodziców i nauczycieli przywitał Dyrektor Szkoły pan Marek Kosior. W trakcie uroczystości przypomniane zostały także wydarzenia historyczne, które rozegrały się 83 lata temu.

Tradycyjnie na apelu związanym z inauguracją roku szkolnego  nie mogło zabraknąć przemówienia Burmistrza MiG Baranowa Sandomierskiego pana Marka Mazura. Wystąpienie rozpoczął od powitania wychowanków, nauczycieli i rodziców. Szczególnie ciepło zwrócono się do najmłodszych uczniów klas pierwszych, dla których pierwszy dzień w szkole jest dużym przeżyciem.
Dyrektor życzył dobrego, bezpiecznego, pełnego sukcesów edukacyjnych i wychowawczych nowego roku szkolnego.

Apel został przygotowany przez panią Edytę Babiuch- Sroczyńską i p. Agatę Surowiec