Wychodząc naprzeciw problemom społeczno-zdrowotnym obserwowanym wśród młodzieży i zagrożeniom, jakie niosą ze sobą różne używki w dniu dzisiejszym uczniowie najstarszych klas z terenu naszej gminy brali udział w artystycznym programie profilaktyki uzależnień „Antymina – nie daj się wysterować na minę” autorstwa Mirosława „Kolah” Kolczyka. Uczniowie mieli możliwość posłuchać jakie niebezpieczeństwa wiążą się ze spożywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków, w tym dopalaczy, jak również używaniem innych substancji psychoaktywnych. Bardzo ciekawą formą przekazu była muzyka rap, w której Mirosław „Kolah” Kolczyk jasno i wprost opowiada o trudnych sytuacjach z jakimi na co dzień spotyka się młody człowiek. Uczniowie chętnie robili sobie zdjęcia z prelegentem. Mamy głęboką nadzieje, że świadomość o skutkach zdrowotnych oraz społecznych wynikających z kontaktu z używkami pomoże uczniom w podejmowaniu świadomych wyborów.
Dziękujemy Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych za pomoc w realizacji Programu Profilaktyki Uzależnień „Antymina”.
Koordynatorzy:
E.Babiuch-Sroczyńska
A.Michas
D.Krzemień Barszcz