„Wierszyki, co łamią języki…”

„Wierszyki, co łamią języki…”

W Polsce od 2007 roku obchodzimy Europejski Dzień Logopedy, który jest okazją do intensyfikacji rożnych działań związanych z mową oraz językiem polskim. Z tej właśnie okazji udaliśmy się do szkoły w Ślęzakach aby wziąć udział w konkursie polegającym na pięknym recytowaniu utworów dziecięcej literatury. W zmaganiach wzięli przedstawiciele każdego oddziału klasowego. Celem konkursu było rozwijanie  zdolności recytatorskich, bogacenie biernego i czynnego słownictwa wśród najmłodszych uczniów, wzbogacanie dziecięcej wyobraźni, pobudzanie aktywności twórczej jak również uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. W trakcie konkursu dzieci recytowały wybrany przez siebie wiersz, wspomagając się przy tym  rekwizytami,  mimiką, odpowiednią modulacją głosu, oraz ciekawymi strojami – dopełniającymi piękną recytację. Występom  dzieci towarzyszyły ogromne emocje, gromkie brawa oraz Rodzice, którzy swoją obecnością wspierali swoje pociechy. Za piękną interpretację przedstawianych utworów , wytrwałość w pamięciowym opanowaniu wierszy  oraz odwagę jaką wykazały przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III występując przed bardzo liczną publicznością, uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami książkowymi.