logo ZSIP

Zespół Szkół i Placówek
w Baranowie Sandomierskim

 

Szkolnictwo podstawowe w Baranowie Sandomierskim ma długą i piękną tradycję. Już od 1816 roku istniała w Baranowie, wówczas Galicyjskim, jednoklasowa szkoła ludowa. Została ona założona przez ówczesną właścicielkę dóbr baranowskich, Annę z Potockich Krasicką. To właśnie ta skromna szkoła stała się zalążkiem dzisiejszej, prężnie działającej baranowskiej placówki oświatowej.

KADRA

 

mgr Marek Kosior

dyrektor szkoły

mgr Renata Malinowska

zastępca dyrektora

mgr Renata Malinowska

nauczanie zintegrowane

mgr Katarzyna Kędziora

nauczanie zintegrowane, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający

mgr Dorota Szlęzak

nauczanie zintegrowane, nauczanie specjalne – oligofrenopedagog

mgr Anetta Owczarek

matematyka, technika, terapia pedagogiczna

mgr Danuta Lis

język polski

mgr Danuta Kasperczyk

język polski

mgr Grzegorz Drzymała

język angielski, logopeda

mgr Joanna Józwik

język angielski

mgr Łukasz Jugo

język niemiecki, muzyka

mgr Iwona Hajnas

matematyka, informatyka, nauczanie specjalne – oligofrenopedagog

mgr Małgorzata Kwintowska

matematyka, fizyka

mgr Agata Chwałek

nauczanie specjalne – oligofrenopedagog, zajęcia rewalidacyjne, surdopedagog

mgr Wioletta Stec - Kułacz

historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza do życia w rodzinie, świetlica

mgr Maria Pietrzyk

przyroda, biologia, zajęcia rewalidacyjne

mgr Edyta Babiuch-Sroczyńska

geografia, pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający

mgr Aneta Michas

chemia, świetlica, nauczanie specjalne – oligofrenopedagog, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający

mgr Renata Alberska

plastyka, muzyka, nauczyciel wspomagający

mgr Ryszard Jarzębski

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica

mgr Dorota Krzemień Barszcz

wychowanie fizyczne, nauczanie specjalne – oligofrenopedagog

ks. mgr Paweł Zaręba

religia

mgr Marek Kosior

informatyka

mgr Krzysztof Stawiarski

biblioteka szkolna, świetlica, tyflopedagog

mgr Agnieszka Tryczyńska

świetlica, logopeda, terapia pedagogiczna

mgr Agata Surowiec

zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający

mgr Justyna Uzar

pedagog specjalny, psycholog

HISTORIA SZKOŁY

Powstanie

Historia szkolnictwa na terenie Baranowa Sandomierskiego sięga czasów bardzo odległych.

Z pisanych źródeł wynika, że w naszym baranowskim mieście szkoła istniała już w połowie XV wieku. Wielokrotnie wymieniana jest i potwierdzana data 1600r. w którym to przedstawiciele rodu Leszczyńskich założyli szkołę kalwińską – trywialną. Szkoły o tym elementarnym charakterze zakładane były we wsiach i małych miastach. Miały one wówczas jednego lub dwóch nauczycieli.
Szkoła to przecież nie tylko instytucja, to przede wszystkim ludzie ją tworzący, a więc księża, nauczyciele a przede wszystkim uczniowie. Ale szkoła to tez wybudowany i zmieniany budynek stanowiący jej siedzibę. Założenie takiej instytucji to wysiłek wielu ludzi, którzy tworzyli i nadal tworzą jej historię.
13 grudnia 1816r. na mocy dekretu gubernialnego zostaje założona jednoklasowa szkoła ludowa. Mieściła się ona w budynku szpitalnym w pobliżu kościoła. Założyła ją Anna Potocka z Krasickich.

Nowy budynek

W latach 1910- 1912 „wskutek wzrostu liczby kształcących dzieci a niszczeniu starego budynku szkoły, społeczność baranowska postanowiła wybudować szkołę nową, okazalszą niż szkoły wiejskie, piętrową z odpowiednim mieszkaniem dla kierownika szkoły i sześcioma salami szkolnymi dla dzieci. Budowę, kosztowała 51500 koron . Szkoła ta przetrwała nawały wojenne i jest w zupełnie dobrym stanie, podobnie jak i wszystkie szkoły wiejskie.”
Rozpoczętą więc w 1910r. budowę nowego budynku szkolnego dla baranowskiej szkoły ludowej podjęto z inicjatywy Ludwika Napoleona Wnękowskiego – nowego kierownika szkoły i Jana Solaka – ówczesnego proboszcza, który to w 1912r. oddano do użytku nowy, piętrowy budynek szkolny dla szkoły powszechnej w Baranowie Galicyjskim.

Kalendarium historyczne

Zebrane i opracowane przez nas kalendarium historyczne i kalendarium dziejów oparte na analizie dostępnych źródeł historycznych, stwarza nam możliwość dokonania wyboru jubileuszowej daty świętowania rocznicy istnienia szkoły podstawowej w Baranowie Sandomierskim.
Na jubileusz 2012r składają się następujące wydarzenia:

  • ponad 400 lat istnienia całego szkolnictwa na terenie Baranowa Sandomierskiego

  • około 200 lat założenia szkoły podstawowej

  • dokładnie 100 – lecie nauki w nowym budynku szkoły podstawowej

  • 5 – lecie nadania Publicznej Szkole Podstawowej Patrona i sztandaru- imienia Księdza Jana Twardowskiego.

Datę 2012 roku wyróżniamy więc w sposób szczególny oddając jednocześnie szacunek tym wszystkim, którzy tworzyli naszą szkołę przez te długie lata, dając korzenie polskiej edukacji na baranowskiej ziemi.

Więcej przeczytać można w:

KONTAKT

Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

ul. Kościuszki 6
39-450 Baranów Sandomierski

Telefon

15 811 85 86

NIP

867-20-99-440

Numery telefoniczne

Telefon

15 811 85 86

Fax

15 811 85 86

Sekretariat

Godziny otwarcia

7.00 – 15.00

Informacje