logo ZSIP

Świetlica szkolna

 

ŚWIETLICA SZKOLNA PRACUJE
CODZIENNIE OD GODZINY 7.00 DO 15.40

ŚWIETLICA SZKOLNA SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

 1. Tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów,
 2. Zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
 3. Wzbogacanie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
 4. Zapewnienie uczniom możliwości indywidualnego rozwoju według posiadanych możliwości,
 5. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 6. Wspomaganie rozwoju umysłowego, w tym prowadzenie działalności wyrównawczej,
 7. Zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego.

ŚWIETLICA SZKOLNA JEST DLA WYCHOWANKÓW MIEJSCEM, KTÓRE ZAPEWNIA:

 1. opiekę, pomoc i radę w każdej sytuacji, która przysparza dzieciom istotnych trudności,
 2. odpoczynek czynny, ruch (z reguły na świeżym powietrzu) i kontakt z przyrodą,
 3. naukę organizowaną w odpowiednim miejscu i przy właściwej pomocy,
 4. rozrywkę, zabawę realizowaną pojedynczo, w małych grupach i zbiorowo,
 5. wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań, dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).

KONTAKT

Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

ul. Kościuszki 6
39-450 Baranów Sandomierski

Telefon

15 811 85 86

NIP

867-20-99-440

Numery telefoniczne

Telefon

15 811 85 86

Fax

15 811 85 86

Sekretariat

Godziny otwarcia

7.00 – 15.40

Informacje