10 maja 2023 roku Emilia Kopeć reprezentując naszą placówkę przedszkolną uczestniczyła w X Gminnym Konkursie Recytatorskim pt. „Wiosna, ach to Ty”, który został zorganizowany przez Przedszkole Publiczne w Dąbrowicy. Do konkursu przystąpiły dzieci z przedszkoli z terenu naszej gminy. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się niebywałymi zdolnościami recytatorskimi. Zdaniem Jury nie sposób było wybrać, kto był najlepszy. Po burzliwych obradach zdecydowano więc przyznać nagrody równorzędne- każdy był bowiem wyjątkowy. Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały dyplomy, nagrody rzeczowe oraz słodki poczęstunek.