Dnia 23 września 2021 roku  przedszkolaki w Przedszkola Publicznego w Baranowie Sandomierskim uczestniczyły w animacji przygotowanej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich opiekunów przez  Stowarzyszenie PSAR .Podczas spotkania dzieci uczestniczyły „ w wędrówce” przybliżającej  najmłodszym najciekawsze miejsca w naszym województwie, pozwalające  lepiej poznać swoją  „małą ojczyznę”. Celem przygotowanej animacji było wzbudzenie wśród najmłodszych zainteresowania dziedzictwem kulturowym, budowanie ich tożsamości z regionem, kształtowanie potrzeby uczestniczenia w kulturze i odpowiedzialności za dobra kultury oraz poznanie różnorodności dziedzictwa kulturowego na Podkarpaciu.

      W trakcie spotkania dzieci miło i owocnie spędziły czas i już czekamy na kolejne spotkanie. Na zakończenie  nasze przedszkolaki otrzymały  mini – przewodniki zatytułowane „Podkarpackie wędrówki dla przedszkolaków” zawierające ilustrowane wierszyki, opisujące najciekawsze podkarpackie atrakcje kulturalne, przyrodnicze oraz historyczne. Teksty w książeczkach napisane są w sposób uwzględniający potrzeby maluchów, a rymy i rytmy pomagają im lepiej zapamiętywać to, o czym słyszą.  Otrzymaliśmy także gry edukacyjne do wykorzystania w trakcie zajęć z dziećmi.