W marcu odbył się Gminny Konkurs Plastyczny ,,Zima widziana oczami dziecka’’ organizowany przez Publiczne Przedszkole w Baranowie Sandomierskim. Celem konkursu było inspirowanie do poszukiwania różnych rozwiązań plastycznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej. W konkursie brały udział dzieci z przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Młodzi artyści wykazali się ogromną kreatywnością i wyobraźnią stosując różne techniki plastyczne. Wszystkie przedszkolaki  otrzymały wyróżnienia. W nagrodę za udział w konkursie dzieci dostały pamiątkowe dyplomy i piękne nagrody. Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.