Poznawanie przez dzieci zasad ruchu drogowego już od najmłodszych lat wpływa na ich zachowanie na drodze i warunkuje bezpieczeństwo. Przez cały tydzień, tj.13 – 17 września 2021 r. wszystkie przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Baranowie Sandomierskim poznawały zasady RUCHU DROGOWEGO. Dzieci zapoznawały się ze znakami drogowymi, przejściem dla pieszych, sygnalizatorem świetlnym oraz numerami  alarmowymi do straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego. W każdej grupie przedszkolnej dzieci  wykonywały prace plastyczne dotyczące bezpieczeństwa na drodze z i do przedszkola. Chodziły na spacery po okolicy, aby zaobserwować jakie znaki drogowe można zobaczyć w pobliżu przedszkola, ćwiczyły prawidłowe poruszanie się po ulicy przez  tzw. ,,zebrę”,  obserwowały ruch pojazdów i pieszych.