Dnia 06.10.2021 roku uczniowie klas I-III z Publicznej szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim wraz ze swoimi wychowawcami wybrali się na wycieczkę do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

         Głównym celem wycieczki było poznanie kultury i warunków życia Lasowiaków i Rzeszowiaków zamieszkujących niegdyś teren północnej części obecnego województwa podkarpackiego oraz rozwijanie i kształtowanie u młodego pokolenia zainteresowań etnograficznych.

          Skansen w Kolbuszowej to wsie z przełomu XIX i XX wieku położone wśród lasów, stawów i  pół uprawnych. Na terenie 30 ha rozmieszczono ponad 80 obiektów  architektury drewnianej w tym zagrody chłopskie, stodoły, spichlerze, młyny, pasieki, remizę strażacką, karczmę żydowską, kościół, szkołę i wiele innych eksponatów. Nie brakuje też zwierząt takich jak kury, kaczki, gęsi, kozy, owce,  hodowanych w dawnych zagrodach.

          Uczniowie  z zainteresowaniem oglądali wnętrza starych chałup, pokazujących życie codzienne i świąteczne ich dawnych mieszkańców. Zobaczyli budynki gospodarcze, młyn wodny, kuźnię, kościół,  dwór  oraz zabytkową  szkołę, gdzie na ścianach wiszą oryginalne mapy, portrety, plansze a na nauczycielskim biurku znajdują się stare przybory szkolne takie jak kałamarz, bibularz i tabliczki do pisania. Uczestnicząc w zajęciach  robienia kwiatów z bibuły i wykonywania ozdobnych wycinanek dzieci mogły          wczuć się w rolę uczniów  z tamtych czasów.

          Szczególnym zainteresowaniem  wszystkich zwiedzających  cieszyła się wystawa zabawek ludowych prezentowana w chałupie przeniesionej z Wrzaw. Pokazane na wystawie zabawki zostały wykonane techniką tradycyjną przez  Stanisława Naroga –nieżyjącego już rzemieślnika, pochodzącego z będącej ośrodkiem zabawkarskim Brzózy Stadnickiej.

           Po zwiedzaniu i smacznym posiłku dzieci  zmęczone ale zadowolone  wróciły do szkoły.