Szanowni Rodzice

Zmiana procedur składania dokumentów w procesie rekrutacji do przedszkola publicznego klas 0 i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce.

Zaleca się wysłanie formularza pobranego i podpisanego ze strony internetowej szkoły drogą mailową na adres placówki.