Można się zapisywać do Szkolnego Klubu Piłki Nożnej.

Młodsza grupa klasy 0- 3 + chętne dziewczynki z klasy 4 prowadzący p. K. Stawiarski - spotkania wzorem roku ubiegłego w środy o godz. 15.00

Starsza grupa - od klasy 4 - spotkania w poniedziałki na lekcji 8 - prowadząca p. D. Krzemień  Barszcz