Przypominamy, że w naszej szkole od wielu lat funkcjonuje "skrzynka zaufania", która przytwierdzona jest do drzwi gabinetu pedagoga (naprzeciwko pokoju nauczycielskiego). Każda osoba z naszej społeczności szkolnej może w formie pisemnej i dyskretnej poinformować pedagoga i dyrektora szkoły o zaistniałym problemie, który dotyczyć może miedzy innymi różnego rodzaju zagrożeń np. przemocą, uzależnieniami itp.