Szkoła suma ubezpieczeniowa 16 000,00 zł

składka 37 zł

Przedszkole suma ubezpieczeniowa 15 000,00 zł składka 30 zł

wzrost sumy z 11 000,00 zł w roku szkolnym 2016/2017