Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim (15) 811 85 86
Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu (15) 851 33 10, (15) 851 33 11
Komisariat Policji w Baranowie Sandomierskim (15) 851 33 71
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (15) 8118010, 607039909
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie (15) 846 28 45 oddział w Tarnobrzegu (15) 822 61 06
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987
Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.
„Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny) 800 12 01 48
W sprawach terroryzmu 22 619 91 49
Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
Niebieska Linia. To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie 800 12 00 02
Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania 801 19 99 90
Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka 116 000
Infolinia Krajowego Centrum Kompetencji 801 109 801

Procedura wezwania powinna odbywać się zgodnie z poniższym schematem:

  1. Wybranie numeru odpowiedniej służby.
  2. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby podanie następujących informacji:
  • rodzaj stwierdzonego zagrożenia
  • nazwę i adres szkoły
  • imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję
  • telefon kontaktowy
  • zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie

3. potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie.