W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w załączeniu przesyła formularz wniosku wraz z załącznikami o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 w celu przekazania rodzicom uczniów ubiegających się o w/w pomoc.

Materiały do pobrania:

Informacja o stypendium

Wniosek wraz z załącznikiem