Laureaci i finaliści

Laureaci i Finaliści

ważniejszych konkursów przedmiotowych

w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Magdalena Wychowałek:
Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Interdyscyplinarnego Humanistycznego (2005r.)
Dominik Hajnas :
Finalista Kuratoryjnego Konkursu Interdyscyplinarnego Matematyczno – Przyrodniczego 2009r.
Karolina Partyka:
Laureatka Kuratoryjnego Humanistycznego Konkursu Interdyscyplinarnego
Laureatka w kategorii klas VI Ogólnopolskiej Olimpiady OLYMPUS z j. polskiego (2009r.)
Laureatka w kategorii klas VI Ogólnopolskiej Olimpiady OLYMPUS z j. polskiego (2010r.)
Laureatka w kategorii klas VI Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z j. polskiego EDI PANDA
Magdalena Hajnas :
Laureatka w kategorii klas VI Ogólnopolskiej Olimpiady OLYMPUS z j. polskiego (2014)
Marta Mikiera:
Laureatka w kategorii klas VI Ogólnopolskiej Olimpiady OLYMPUS z j. polskiego (2012r.)
Finalistka Kuratoryjnego Konkursu z J. polskiego (2012r.)
Łukasz Drabek:
Laureat w kategorii klas VI Ogólnopolskiej Olimpiady OLYMPUS z j. polskiego (2014)
Finalista Kuratoryjnego Konkursu z J. polskiego (2015r.)

PUBLICZNE GIMNAZJUM

Kamil Smykla:
Finalista Konkursu Kuratoryjnego z Geografii (2004r.)
Paweł Partyka:
Finalista Konkursu Kuratoryjnego z Geografii (2004r.)
Anna Jarzębska:
Laureatka w kategorii klas 2 Ogólnopolskiej Konkurs SAW SEZAM z matematyki (2008 r.)
Laureatka w kategorii klas 2 Ogólnopolskiej Konkurs PANDA z matematyki (2009 r.)
Laureatka w kategorii klas 2 Ogólnopolskiej Konkurs PINGWIN z matematyki (2009 r.)
Laureatka w kategorii klas 2 Ogólnopolskiej Konkurs PANDA z chemii (2010 r.)
Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Biologii w roku 2008/2009
Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Chemii w roku 2008/2009
Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki w roku 2008/2009
Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki w roku 2008/2009
Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z J. angielskiego w roku 2008/2009
Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Biologii w roku 2009/2010
Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Chemii w roku 2009/2010
Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z J. angielskiego w roku 2009/2010
Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki w roku 2009/2010
Uczestniczka II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej dla Licealistów 2009/2010
Laureatka V Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów 2009/2010
Wojciech Burdzel:
Laureat Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Geografii (2009r.)
Agnieszka Kuśnierz:
Finalistka Konkursu Kuratoryjnego z Geografii (2009r.)
Dorota Drzewińska:
Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Geografii (2010r.)
Dominik Hajnas:
Laureat Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Geografii w roku 2011/2012
Laureat w kategorii klas trzecich Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z geografii Albus (2012r.)
Karolina Partyka:
Finalistka Kuratoryjnego Konkursu z Geografii (2012r.)
Finalistka Kuratoryjnego Konkursu z Geografii (2013r.)
Marta Król:
Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
Kewin Prestat:
Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z J. francuskiego(2014r.)
Evelyne Prestat:
Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z J. francuskiego(2014r.)
Natalia Koptyra
Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Geografii (2014r.)
Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z J. francuskiego(2014r.)
Witold Krzemiński
Finalista Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Geografii (2014r.)
Marta Mikiera:
Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Geografii(2014r.)
Bartosz Wychowałek:
Laureat w kategorii klas trzecich Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z geografii EDI PANDA (2015r.)
Jakub Trembecki:
Laureat Konkursu Kuratoryjnego z Geografii (2014/2015r.)
Magdalena Hajnas:
Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Geografii (2015/2016r.)
Alina Stec
Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Geografii(2016/20017r.)
Laureatka w kategorii klas 3 Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z geografii Galileo 2017
Bartłomiej Kamuda:
Finalista Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z j. angielskiego (2015/2016r.)
Bartłomiej Kamuda:
Laureat Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z j. angielskiego (2016/2017r.)
Bartłomiej Kamuda:
Laureat Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z j. angielskiego (2017/2018r.)
Bartłomiej Kamuda:
Finalista Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z  Geografii (2017/2018r.)

 

Informacje zostały zebrane i opracowane na podstawie wpisów do „Złotej Księgi” oraz informacji przekazanych przez nauczycieli uczących.