Szkolne Koło LOP


Rok szkolny: 2019/2020

Opiekun: p. Maria Pietrzyk, p. Grażyna Stępień
Władze : ZO LOP w Tarnobrzegu
Członkowie władz SK LOP:

 • Klaudia Szlęzak - przewodnicząca
 • Natalia Widuch - zastępca przewodniczącej
 • Tomasz Burdzel – członek Zarządu
 • Jakub Babiński - członek Zarządu

Opis działalności organizacji:

 • Udział w zbiórce zużytych baterii pod patronatem Organizacji Odzysku REBA w Warszawie.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Baranowie Sand. przystąpiła do V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Edukujemy – Pomagamy” zbiórki zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Jako wolontariusze w grupie „Pomagamy” będziemy mogli w tym roku wesprzeć „Fundację dla Rodaka”. Odpowiedzialnymi w naszej szkole za zbiórkę zużytych baterii są członkowie Szkolnego Koła LOP wraz z opiekunami - p. M. Pietrzyk i p. G. Stępień.

 

 • Pomoc w opiece nad porzuconymi zwierzętami znajdującymi się
  w tymczasowym „Azylu” dla bezdomnych zwierząt na terenie Baranowa Sandomierskiego.

Kolejny już rok członkowie SK LOP zorganizowali z okazji Światowego Dnia Zwierząt dobrowolną zbiórkę karmy dla porzuconych psów, które przebywają w tymczasowym „Azylu” dla bezdomnych zwierząt na terenie Baranowa Sandomierskiego. Podczas naszej akcji zebraliśmy 109 kg karmy, którą przekazaliśmy tymczasowym opiekunom zwierząt.

Pisemne podziękowanie otrzymaliśmy od pana Marka Mazura – Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego, który dziękował wszystkim za bezinteresowną pomoc okazaną bezdomnym, potrzebującym zwierzętom.

 • Udział w projekcie ekologiczno - charytatywnym „Zbieramto w szkole”   

SK LOP działające przy Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim przystąpiło do największego w Polsce projektu ekologiczno – charytatywnego „Zbieram to w szkole”.

Projekt ma na celu rozwijanie świadomości ekologicznej wśród uczniów, uwrażliwianie na potrzebę ochrony środowiska oraz promowanie postaw dobroczynnych. Celem charytatywnym jest zbiórka środków na prowadzenie dzieł socjalnych (np. budowę studni w Afryce) i realizację pomocy rozwojowej przez misjonarzy – sercanów pracujących w Afryce i Azji.

   Cele Projektu realizowane są  poprzez akcje zbiórek:

  • bilonu oraz banknotów pieniędzy z całego świata, zarówno aktualnie używanych jak i wycofanych z obiegu – „Dobre monety”
 • elektrośmieci - telefonów komórkowych, płyt CD/DVD, baterii.
 • Udział członków SK LOP w konkursach przyrodniczych i ekologicznych.

-  w konkursie plastycznym „Moja wyprawa do lasu”

III miejsce w kat. III – Kinga Reczek

III miejsce w kat. IV – Natalia Krutysza

wyróżnienie w kat. IV – Aleksandra Cyganek

Rok szkolny: 2018/2019

Opiekun: p. Grażyna Stępień, p. Agnieszka Tryczyńska
Władze : ZO LOP w Tarnobrzegu
Członkowie władz SK LOP:

 • Oliwia Romańczuk - przewodnicząca
 • Emilia Baran - zastępca przewodniczącej
 • Dominik Przybyło – członek Zarządu

Opis działalności organizacji:

  • We wrześniu odbyło się pierwsze spotkanie członków SK LOP oraz chętnych uczniów z klasy czwartej, którzy chcą wstąpić w szeregi naszej organizacji. Na spotkaniu wybrano nowe władze oraz powierzono opiekę nad szkolnymi hodowlami: Marii Koptyrze, Hannie Stępień i Dominikowi Przybyło z kl. VIII.
 • Uczniowie naszej szkoły corocznie biorą udział w akcji ratowania kasztanowców osłabionych przez szrotówka kasztanowcowiaczka. Nasze działania objęły kasztanowiec (pomnik przyrody) rosnący w pobliżu szkoły. Zadaniem uczniów było grabienie i przygotowanie do zniszczenia opadłych liści. To najprostsza i najtańsza metoda ograniczenia populacji tego szkodnika.

                                   „Okaż serce porzuconym zwierzętom ! ”

 • Pod takim hasłem członkowie SK LOP zorganizowali w szkole dobrowolną zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt, które przebywają w tymczasowym „Azylu” w Baranowie Sandomierskim. Do akcji włączyli się zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Podczas zbiórki, która trwała cały październik, zebraliśmy 162 kg karmy. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i włączenie się do akcji.

 

Dnia 8 listopada 2018 roku przedstawiciele SK LOP wraz z opiekunkami: p. Grażyną Stępień i p. Agnieszką Tryczyńską zawieźli zebraną karmę dla zwierząt oraz odwiedzili przebywające tam czworonogi.

Zwierzęta te czekają na opiekunów, którzy okażą im trochę miłości i poczucie bezpieczeństwa.

Od Pana Marka Mazura – Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego otrzymaliśmy podziękowanie za zorganizowaną i przeprowadzoną w szkole zbiórkę karmy dla potrzebujących zwierząt.

 • Konkurs "Moja wyprawa do lasu"

Członkowie SK LOP wzięli licznie udział w tegorocznym konkursie plastycznym

pt. "Moja wyprawa do lasu"

Oto nagrodzone osoby:

Oliwia Romańczuk - I miejsce w IV kategorii wiekowej

Emilia  Dziwis - III miejsce w III kategorii wiekowej

Małgorzata Stawowy - wyróżnienie w III kategorii wiekowej

 • Konkurs fotograficzny „Ciekawostki przyrodnicze w obiektywie”.

 

 • Dbamy o ptaki.

 

Czyszczenie budek lęgowych jest wskazane z powodów higienicznych, ale także dlatego, że ptaki niechętnie zasiedlają budki, w których jest za dużo materiału gniazdowego. W czasie czyszczenia budki, zazwyczaj przeprowadzamy także jej prace remontowe i konserwacyjne, w związku z tym skrzynki lęgowe dłużej służą swoim celom. Najlepiej jest budki czyścić dwa razy w roku: na jesieni i wczesną wiosną, gdyż zawieszone w zimę skrzynki lęgowe stanowią schronienia dla ptaków u nas zimujących, które pozostawiają po swoim zimowym pobycie odchody.

UWAGA!!! Podczas czyszczenia należy uważać na osy, które są częstym bywalcem budek lęgowych. U nas pan Andrzej w towarzystwie członków Szkolnego Koła LOP co roku dbają, aby ptaki miały komfortowe warunki w zbliżającym się sezonie lęgowym. Na pięć budek, które znajdują się na terenie szkolnego podwórka, trzy z nich nosiło ślady bytowania ptaków w ubiegłym roku.

A czy wiecie, że 1 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaka:)

 • Pomoc SK LOP w zorganizowanie XIX Gminnego Konkursu Piosenki i Poezji Ekologicznej w Baranowie Sandomierskim.

   

XIX tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem WYBIERZMY CZYSTE POWIETRZE. Tak więc od 19 już lat w Baranowie Sandomierskim dzieci i młodzież z wielkim zaangażowaniem – piosenką, recytacją strof poetyckich oraz pracami plastycznymi - uczcili piękno otaczającej nas przyrody i wyrazili szacunek dla niej.

Gospodarz spotkania, dyrektor ZSiP w  Baranowie  Sandomierskim pani Maria Pietrzyk dokonała uroczystego otwarcia imprezy i życzyła uczestnikom udanych wystąpień, a licznie zgromadzonej publiczności - wspaniałych wrażeń artystycznych i zadumy nad otaczającym nas światem.

Burmistrz Miasta i Gminy  pan Marek Mazur, wicestarosta powiatu tarnobrzeskiego pan Jacek Rożek oraz zaproszeni goście i komisja konkursowa wręczyli wszystkim uczestnikom Konkursu drobne upominki, a laureaci otrzymali także dyplomy, nagrody książkowe oraz nagrody rzeczowe. Uhonorowani zostali także nauczyciele, którzy przygotowali swoich uczniów do występu – otrzymali z rąk burmistrza specjalne podziękowania. Wszystkie szkoły, które odpowiedziały na zaproszenie organizatorów Konkursu, otrzymały także żurawki - rośliny do ogródka szkolnego, a dzieci, młodzież i opiekunowie - poczęstunek. Podziękowano także organizatorom Konkursu: Marii Pietrzyk, Grażynie Stępień i Danucie Lis.

 • Współpraca z Organizacją Odzysku REBA w Warszawie.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zbiórce zużytych baterii w ramach  IV Edycji Konkursu „Edukujemy – Pomagamy”. Przekazaliśmy ok. 120 kg zużytych baterii Organizacji Odzysku REBA w Warszawie. W ten sposób  wsparliśmy Stowarzyszenie „Po Pierwsze Rodzina” w zakupie potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego do organizacji zajęć terapeutycznych.

Rok szkolny: 2017/2018

Opiekun: p. Grażyna Stępień, p. Agnieszka Tryczyńska
Władze : ZO LOP w Tarnobrzegu
Członkowie władz SK LOP:

 • Oliwia Romańczuk - przewodnicząca
 • Emilia Baran - zastępca przewodniczącej
 • Zuzanna Świstek – skarbnik
 • Hanna Stępień - sekretarz

Opis działalności organizacji:

 • opieka nad hodowlami szkolnymi w pracowni przyrodniczej (rybkami, chomikiem, żółwiami, patyczakami)

W roku szkolnym 2017/2018 opiekę nad hodowlami powierzono: Marii Koptyrze, Hannie Stępień i Dominikowi Przybyło z kl. VII.        W czasie dłuższych przerw od zajęć dydaktycznych chętni członkowie SK LOP  za zgodą rodziców biorą zwierzęta ( chomika, żółwie, patyczaki) do swoich domów.

 • wykonanie gazetki ściennej w pracowni przyrodniczej z okazji Światowego Dnia Zwierząt

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt ustanowiony we Włoszech w 1931 roku. Święto to uchwalono między innymi po to, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na los bezdomnych zwierząt oraz zmienić stosunek ludzi do nich. W Polsce ten dzień obchodzi się od 1993 roku.

Członkowie SK LOP postanowili z tej okazji wykonać gazetkę ścienną, aby ukazać uczniom potrzebę dbania o swoje zwierzęta, a także o te, które oczekują na ich pomoc,            np. żyjące w schroniskach.

 • wizyta w tymczasowym azylu dla bezdomnych zwierząt w Baranowie Sandomierskim

Stało się już tradycją, że członkowie Szkolnego Koła LOP pod opieką pani Grażyny Stępień i pani Agnieszki Tryczyńskiej, zorganizowali dobrowolną zbiórkę funduszy na zakup karmy na rzecz bezdomnych zwierząt, które przebywają w azylu w Baranowie Sandomierskim. Akcję ogłoszono w związku ze Światowym Dniem Praw Zwierząt, który przypada
4 października i jest związany z patronem zwierząt i ekologów, Świętym Franciszkiem  z Asyżu.

Podczas naszej akcji zebraliśmy 28 kg karmy oraz 360zł i 16gr, za które zakupiliśmy suchą karmę. Dnia 11 października 2017 roku przedstawiciele SK LOP przekazali ją tymczasowym opiekunom zwierząt oraz odwiedzili przebywające tam zwierzęta. Mamy nadzieję, że ta akcja uwrażliwi ludzi na losy potrzebujących istot żywych.

Jaki masz stosunek do zwierząt

taki masz stosunek do ludzi”.

Pisemne podziękowanie za zorganizowaną w szkole zbiórkę żywności dla bezdomnych psów otrzymaliśmy od Pana Marka Mazura – Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sand. oraz Pana Dariusza Chemla – kierownika GZUP w Baranowie Sand.

 • współpraca z Organizacją Odzysku REBA w Warszawie

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Baranowie Sandomierskim już po raz trzeci przystąpiła do Konkursu zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych i wychowawczych na terytorium Polski pod hasłem „Edukujemy – Pomagamy” w kategorii „Pomagamy”. W bieżącym roku jako wolontariusze będziemy wspierać Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani.

Odpowiedzialnymi za przebieg zbiórki baterii w szkole są opiekunowie Szkolnego Koła LOP.

Do 31 marca 2018 roku zebraliśmy 60 kilogramów zużytych baterii!!!

 • Udział członków koła w Konkursie plastycznym "Kocham rośliny i zwierzęta"

I miejsce - Oliwia Romańczuk z kl. II gimnazjum

wyróżnienie - Kornelia Byczek z kl. III gimnazjum

wyróżnienie - Małgorzata Stawowy z kl. V szkoły podstawowej

Czy warto dokarmiać ptaki?
Oczywiście, że tak, ALE JAK?

Pomagamy ptakom przetrwać zimę.
Pamiętajmy, że często to my wyrywamy im ich naturalne środowisko. Lasy i łąki przekształcamy w ogrody i tereny zabudowane.
Uczymy dzieci pomagać innym, mniejszym i słabszym.
Uczymy odpowiedzialności – raz otworzona stołówka może być zamknięta dopiero na wiosnę.
Dodatkowo musimy dobrać odpowiedni pokarm, aby nie zaszkodzić naszym podopiecznym.
Cieszymy oko, gdy przy karmniku skaczą, latają i przekrzykują się ptaki.
Mamy satysfakcję, że robimy coś dobrego.
Podsumowując dokarmianie ptaków, jeśli jest przemyślane, jest ważne i potrzebne.

 

 • Pomoc SK LOP w zorganizowanie XVIII Gminnego Konkursu Piosenki i Poezji Ekologicznej w Baranowie Sandomierskim.

Osiemnasta tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA – co doskonale wpisuje się w setną rocznicę obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci i młodzież z wielkim zaangażowaniem – piosenką, wierszem oraz pracami plastycznymi – uczcili piękno otaczającej nas przyrody i wyrazili szacunek dla niej. W konkursie wzięło udział 62 uczestników w 4 kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas I-III oraz IV-VII szkół podstawowych, a także gimnazjaliści.

Burmistrz Miasta i Gminy pan Marek Mazur oraz zaproszeni goście i komisja konkursowa wręczyli wszystkim uczestnikom Konkursu dyplomy za uczestnictwo, a laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Uhonorowani zostali także nauczyciele, którzy przygotowali swoich uczniów do występu – otrzymali z rąk burmistrza specjalne podziękowania.

 • Podziękowanie od Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „BARDZIEJ KOCHANI” i REBY Organizacji Odzysku S.A. w Warszawie.

W tym roku po raz trzeci wzięliśmy udział w zbiórce zużytych baterii w ramach  Konkursu „Edukujemy – Pomagamy” i dorzuciliśmy swoją małą cegiełkę w ufundowanie dla  Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „BARDZIEJ KOCHANI” potrzebnego sprzętu komputerowego i audiowizualnego do organizacji zajęć terapeutycznych.

 • Udział członków SK LOP w konkursie plastycznym „PSZCZOŁA NASZĄ BOHATERKĄ – jej rola i funkcja w środowisku” zorganizowanym przez Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu.

Celem  konkursu była promocja walorów przyrodniczych obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły, przyległych do niej miast i miejscowości wraz z całym dobrodziejstwem przyrodniczym, krajobrazowym i ekologicznym. Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła pszczół i ich niedocenionej roli, jaką odgrywają w środowisku naturalnym.

I miejsce w kategorii III – zajęła Kamila Machaj z klasy II gimnazjum

Wyróżnienie w kategorii II – otrzymała Aleksandra Cyganek z klasy VI szkoły podstawowej

 • Wizyta uczniów klasy III gimnazjum w Oczyszczalni ścieków w Baranowie Sand.

Uczniowie klasy trzeciej naszego gimnazjum, pod opieką pani Agnieszki Tryczyńskiej - nauczycielki biologii i opiekuna Szkolnego Koła LOP  oraz pani Danuty Lis – wychowawczyni klasy, wybrali się do oczyszczalni ścieków, która znajduje się w Baranowie Sandomierskim. Jest to jedna z najlepszych oczyszczalni w województwie podkarpackim. Pani kierownik Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej, Zofia Badawika  oraz pan Piotr Ślęzak z wielkim zaangażowaniem opowiadali młodzieży o funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków. Stosuje się tutaj oczyszczanie mechaniczne, które polega na oddzieleniu części stałych zanieczyszczeń na kratach i sitach. Oczyszczanie biologiczne, przy udziale tlenu, zachodzi pod wpływem działalności bakterii, które rozkładają zanieczyszczenia. Czysta woda wraca do rzeki, osad czynny po przebadaniu może być wykorzystany jako nawóz. Uczniowie z  zainteresowaniem słuchali, w jaki sposób ścieki komunalne są oczyszczane. Pełni wrażeń gimnazjaliści, wrócili do szkoły z przekonaniem, że ochrona najbliższego środowiska zależy od zachowań mieszkańców, które mają wpływ na jego stan.

Rok szkolny: 2016/2017

Opiekun: p. Grażyna Stępień, p. Agnieszka Tryczyńska
Władze : ZO LOP w Tarnobrzegu
Członkowie władz SK LOP:

 • Aleksandra Solarska - przewodnicząca
 • Alina Stec - zastępca przewodniczącej
 • Zuzanna Świstek – sekretarz
 • Emilia Baran - skarbnik

Opis działalności organizacji:

 •  działania SK LOP w obronie kasztanowców

   W celu ratowania kasztanowców osłabionych przez szrotówka kasztanowcowiaczka członkowie SK LOP postanowili włączyć się w walkę z tym szkodnikiem. Nasze działania objęły dwa kasztanowce rosnące w pobliżu szkoły, w tym jeden pomnik  przyrody. Wybraliśmy najprostszą, najtańszą, a jednocześnie dość skuteczną metodę czyli grabienie i niszczenie liści kasztanowców. To właśnie w opadłych liściach larwy tego szkodnika wylęgają się i mogą przetrwać zimę. Zdajemy sobie sprawę, że nasze działania nie gwarantują stuprocentowego pozbycia się szrotówka, ale mogą ograniczyć pojawienie się pierwszego pokolenia tego szkodnika.

1 2

 • udział członków koła w konkursach przyrodniczych i ekologicznych organizowanych przez ZO LOP w Tarnobrzegu w roku szk. 2016/2017:

-  w konkursie plastycznym „Kocham rośliny i zwierzęta”

I miejsce – Kornelia Byczek z kl. II gimnazjum,

wyróżnienie – Oliwia Romańczuk z kl. I gimnazjum,

wyróżnienie – Wiktoria Szpik z kl. V szkoły podstawowej.

- w konkursie fotograficznym „Cztery pory roku” (1 edycja : wiosna)

I miejsce – Karina Pluta z kl. I gimnazjum,

I miejsce – Julia Krupa z kl. VI szkoły podstawowej,

II miejsce – Karolina Mroczek z kl. I gimnazjum.

4

Uczennice gimnazjum z nagrodami książkowymi.

- w konkursie fotograficznym „Cztery pory roku” (edycja : jesień)

I miejsce – Oliwia Romańczuk z kl. I gimnazjum,

II miejsce – Karolina Mroczek z kl. I gimnazjum,

III miejsce – Justyna Ślęzak z kl. VI szkoły podstawowej.

- w konkursie fotograficznym „Cztery pory roku” (edycja : zima)

wyróżnienie – Oliwia Romańczuk z kl. I gimnazjum,

wyróżnienie – Justyna Ślęzak z kl. VI szkoły podstawowej.

- w konkursie fotograficznym „Ciekawostki przyrodnicze w obiektywie. Natura 2000”.

wyróżnienie – Oliwia Romańczuk z kl. I gimnazjum.

 • współpraca z Organizacją Odzysku REBA w Warszawie

   Od września 2016 r. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Baranowie Sandomierskim przystąpiła do II edycji Konkursu zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych i wychowawczych na terytorium Polski pod hasłem „Edukujemy – Pomagamy” w kategorii „Pomagamy”. Jako wolontariusze będziemy mogli wesprzeć Fundację Integracja z siedzibą w Warszawie, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce.Odpowiedzialnymi za przebieg zbiórki baterii w szkole są opiekunowie Szkolnego Koła LOP i PCK. Konkurs trwa do 31 marca 2017 roku.

 • opieka nad hodowlami szkolnymi w pracowni przyrodniczej (rybkami, chomikiem, żółwiami)

   W roku szkolnym 2016/2017 opiekę nad hodowlami powierzono: Marii Koptyrze i Hannie Stępień z kl. VI oraz członkom SK LOP z kl. V. Uczniowie chętnie, odpowiedzialniei z dużym zaangażowaniem opiekują się zwierzętami. W czasie dłuższych przerw od zajęć dydaktycznych dzieci za zgodą rodziców biorą zwierzęta ( chomika, żółwie) do swoich domów.

 • pomoc w opiece nad porzuconymi zwierzętami znajdującymi się w tymczasowym azylu dla bezdomnych zwierząt na terenie Baranowa Sandomierskiego

   W trosce o porzucone psy, przebywające w tymczasowym azylu dla bezdomnych zwierząt na terenie Baranowa Sandomierskiego, Szkolne Koło LOP ogłosiło wśród społeczności szkolnej  Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim dobrowolną zbiórkę karmy oraz pieniędzy na jej zakup. Wiele osób okazało wrażliwe serce, dzieląc się „przysłowiową złotówką” i przynosząc karmę dla opuszczonych zwierząt. Podczas naszej akcji zebraliśmy 40 kg karmy oraz 253zł i 88gr, za które zakupiliśmy suchą karmę.

 2 1

Dnia 17 listopada 2016 r. przedstawiciele Szkolnego Koła LOP wraz ze swymi opiekunkami panią Grażyną Stępień i panią Agnieszką Tryczyńską odwiedzili miejsce przebywania bezdomnych zwierząt i przekazali zebraną karmę na ręce ich tymczasowych opiekunów.

3

Miłą niespodzianką dla uczestników spotkania była obecność i  podziękowania od Pana Marka Barszcza – z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sand. oraz Pana Dariusza Chemla – kierownika GZUP w Baranowie Sand. złożone na ręce członków SK LOP za zorganizowaną w szkole akcję zbiórki żywności dla porzuconych psów. Pan Burmistrz życzył wszystkim, aby byli dobrymi i odpowiedzialnymi opiekunami swoich zwierząt.

Pisemne podziękowania otrzymaliśmy też od pana Marka Mazura - Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego, który dziękował uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom za serce i wrażliwość na los krzywdzonych zwierząt oraz pomoc okazaną bezdomnym zwierzętom.

dyplom

 • przygotowanie budek lęgowych do kolejnego sezonu lęgowego

   Członkowie SK LOP w listopadzie wyczyścili i przygotowali budki lęgowe do następnego sezonu lęgowego. Stare gniazda zostały wyrzucone, gdyż nieusunięte gniazda są siedliskiem ptasich pasożytów oraz stają się coraz płytsze, a przez to narażone na atak drapieżnika. Ptaki też niechętnie zasiedlają budki, w których jest za dużo materiału gniazdowego.

5

 • pomagamy ptakom przetrwać zimę

Przed przystąpieniem do dokarmiania ptaków odbyła się pogadanka opiekuna SK LOP nt.„Jak mądrze dokarmiać ptaki zimą”. Z dokarmianiem ptaków wiąże się duża odpowiedzialność, bo okazuje się, że jeśli jest źle zorganizowane, może ptakom szkodzić bardziej niż głód i chłód. Dzieci wiedzą, że gdy zdecydują się na zimowe dokarmianie muszą to robić regularnie, bo ptaki szybko przyzwyczajają się do takiego źródła pokarmu.

 4

Podsumowaniem rozważań było wykonanie gazetki ściennej w pracowni przyrodniczej.

2

Wokół szkoły ustawione są dwa karmniki, które stale zaopatrzone są w przysmaki dla ptaków. Dzieci ze szkoły podstawowej chętnie opiekują się swymi skrzydlatymi podopiecznymi.

3 1

Spotkanie z przedstawicielami

Regionalnego Centrum Promocji

Obszaru Natura 2000w Tarnobrzegu

     W ramach akcji „Ptaki dziuplaste – Stare drzewa znikają, nowe domki powstają” dnia 27 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie uczniów szkoły podstawowej z  przedstawicielami Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu, którzy z niepokojem stwierdzili, że z naszego środowiska zniknęło większość starych drzew posiadających naturalne dziuple. Konsekwencją tego jest zmniejszenie się liczby ptaków dziuplastych, które często stają się gatunkami rzadkimi i zagrożonymi.

     Podczas spotkania uczniowie poznali gatunki ptaków dziuplastych np. dzięcioły, sikory, niektóre sowy, szpaki, kowaliki, kawki, kraski, dudki. Z zaciekawieniem słuchali pana Janusza Wepsięcia – doświadczonego ornitologa, który opowiadał, że dla dziuplaków czasami ostatnią szansą przetrwania jest możliwość zasiedlenia się w budkach lęgowych, które są alternatywą dla zjawiska znikania starych, dziuplastych drzew.

     Dzieci zobaczyły różne typy budek oraz dowiedziały się m. in. dlaczego budki lęgowe różnią się od siebie, jak należy je montować i kiedy wieszać.

     Wszyscy uczniowie byli zadowoleni ze spotkania, a na koniec od zaproszonych gości otrzymali dla szkoły 5 budek lęgowych i kolorową planszę.

 

     Po spotkaniu budki lęgowe zostały zawieszone na drzewach rosnących na terenie szkoły. Długo zastanawiano się, gdzie i na jakiej wysokości powinny zawisnąć nowe domki dla ptaków, żeby ich lokatorom mieszkało się bezpiecznie – z dala od drapieżników i innych niepożądanych gości.

 

 • wizyta uczniów w Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły

    Dnia 27 marca 2017 roku odwiedziliśmy Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły, które zlokalizowane jest w zabytkowym zamku Tarnowskich na Dzikowie w Tarnobrzegu. W znajdującym się tam muzeum przyrodniczym oglądaliśmy stałą ekspozycję poświęconą głównie różnym gatunkom roślin i zwierząt występującym  w dolinie rzeki Wisły.

 • pomoc w zorganizowaniu XVII Gminnego Konkursu Piosenki i Poezji Ekologicznej
  w Baranowie Sandomierskim

    Już po raz 17 Szkolne Koło LOP włączyło się w przygotowanie Gminnego Konkursu Piosenki i Poezji Ekologicznej w Baranowie Sandomierskim, który organizowany jest
z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Dzieci i młodzież z naszej gminy piosenką, recytacją strof poetyckich oraz pracami plastycznymi uczcili piękno otaczającej nas przyrody i uświadomili znaczenie jej w życiu każdego człowieka.

W konkursie wzięło udział 53 uczestników w 4 kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas I-III oraz IV-VI  szkół podstawowych, a także gimnazjaliści

Przewodnicząca SK LOP Aleksandra Solarska zajęła   II miejsce w kategorii gimnazjum za pięknie zaśpiewaną piosenkę „Jeszcze w zielone gramy”.

 • udział w II edycji Konkursu zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych
  i wychowawczych na terytorium Polski pod hasłem „Edukujemy – Pomagamy”
  w kategorii „Pomagamy”

   Uczestnicząc w konkursie zbiórki zużytych baterii zorganizowanym przez Organizację Odzysku REBA w Warszawie, mogliśmy w tym roku szkolnym wesprzeć Fundację Integracja z siedzibą w Warszawie, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce.

Rok szkolny: 2015/2016

Opiekun: p. Grażyna Stępień, p. Agnieszka Tryczyńska
Władze : ZO LOP w Tarnobrzegu
Członkowie władz SK LOP:

 • Aleksandra Solarska - przewodnicząca

 • Wiktoria Krzemień -zastępca przewodniczącej

 • Alina Stec - sekretarz

Opis działalności organizacji:

 • W bieżącym roku szkolnym w szeregi SK LOP wstąpiło 20 nowych uczniów z klasy czwartej szkoły podstawowej.

 • Od kilku lat nasi członkowie wraz ze Szkolnym Kołem PCK zbierają zużyte baterie i akumulatory przenośne współpracując z Organizacją Odzysku REBA w Warszawie.

Od września 2015 roku Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Baranowie Sand. przystąpiła do Konkursu zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych i wychowawczych na terytorium Polski pod hasłem „EDUKUJEMY - POMAGAMY” organizowanego przez REBA O.O.S.A w Warszawie. Z dwóch proponowanych grup konkursowych wybraliśmy kategorię: POMAGAMY – jak szlachetne pszczółki.

Należąc do grupy Wolontariuszy będziemy mogli wesprzeć Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, które ma pod opieką 1455 dzieci.

Konkurs trwa do końca marca 2016 roku. Do grudnia 2015 r. oddaliśmy 81 kg zużytych baterii.

lop baterie

 • udział członków koła w konkursach przyrodniczych i ekologicznych organizowanych przez ZO LOP w Tarnobrzegu w roku szk. 2015/2016:

 • w konkursie plastycznym „Moja wyprawa do lasu lub parku”

I miejsce dla Karoliny Bożek z kl. III a gimnazjum,

II miejsce dla Aleksandry Stawiarskiej z kl. VI szkoły podstawowej,

wyróżnienie dla Laury Surowiec z kl. V szkoły podstawowej.

 • Członkowie koła sprawują opiekę nad hodowlami szkolnymi w pracowni przyrodniczej (rybkami, chomikiem, żółwiami).

W tym roku szkolnym hodowle powierzono: Karolinie Mroczek i Karinie Plucie z kl. VI oraz Kamilowi Tarasińskiemu z kl. IV. Uczniowie chętnie, odpowiedzialnie i z dużym zaangażowaniem opiekują się zwierzętami.

W czasie dłuższych przerw od zajęć dydaktycznych dzieci za zgodą rodziców biorą zwierzęta ( chomika, żółwie) do swoich domów.

 • Od 14.12.2015 r. do 19.12.2015r. członkowie Szkolnego Koła PCK i LOP chętnie włączyli się do akcji zbiórki żywności dla ludzi przebywających w Domu Teresy z Kalkuty w Tarnobrzegu.

W ciągu tych dni uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum w miejscowym markecie „Centrum" oraz sklepie spożywczym „Słoneczko" zachęcali do kupowania produktów i ofiarowania ich potrzebującym. Pojemnik do którego trafiły produkty oznaczony był naklejkami Czerwonego Krzyża - „Gwiazdka”. Świąteczna zbiórka żywności przebiegała także na terenie szkoły. Kilkanaście kartonów z jedzeniem zawieziono do Domu Matki Teresy z Kalkuty w Tarnobrzegu.

Odpowiedzialnymi za przeprowadzoną akcję były opiekunki szkolnych organizacji – SK PCK pani Grażyna Solarska oraz SK LOP pani Agnieszka Tryczyńska.

 

Dnia 26 stycznia 2016 roku w sali przyrodniczej odbyło się spotkanie uczniów ze szkoły podstawowej z przedstawicielami Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 – Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu. Temat spotkania podyktowany był faktem nadejścia zimy – pięknego, ale trudnego okresu na zdobywanie pokarmu przez zwierzęta, a szczególnie przez ptaki. W ogrodzie pokrytym śniegową pierzynką często możemy spotkać wróble, sikory, dzięcioły, kawki, gawrony, kosy oraz ich kuzynów. Wielu ptakom nie uda się przetrwać ciężkich zimowych warunków - niskiej temperatury, opadów i braku pożywienia. Należy więc dopomóc im w przetrwaniu zimy.

Nasi uczniowie już od dawna zastanawiali się jak pomóc skrzydlatym przyjaciołom przetrwać ten ciężki czas. Dokarmiać czy nie dokarmiać – oto jest pytanie. Z dokarmianiem ptaków wiąże się duża odpowiedzialność, bo okazuje się, że owo dokarmianie, jeśli jest źle zorganizowane, może ptakom szkodzić bardziej niż głód i chłód.

Z fachową pomocą przybył pan Janusz Wepsięć - miłośnik przyrody i ekolog, który zapoznał zgromadzonych uczniów z zasadami mądrego dokarmiania ptaków w czasie zimy. Podkreślił, że rozpoczętego dokarmiania nie należy przerywać. Ptaki często przylatują w pobliże naszych domów, gdyż wiedzą doskonale, że mogą spodziewać się "darmowej stołówki". Jeśli już zdecydujemy się na zimowe dokarmianie ptaków - róbmy to regularnie, bo ptaki szybko przyzwyczajają się do takiego źródła pokarmu. 

Nasz gość w interesujący sposób opowiadał o zwyczajach ptaków i opisywał bywalców naszych karmników. Pan J. Wepsięć pokazywał uczniom jak przygotować przysmaki dla ptaków, które później można umieścić w karmniku. Uczniowie dowiedzieli się m.in., że najlepszą dla sikorek zimową potrawą jest mieszanina tłuszczu z drobnymi nasionami oleistymi oraz świeża słoninka. Ważne, aby nie zawierała soli!

Uczestnicy spotkania z zaciekawieniem słuchali doświadczonego ornitologa i odpowiadali na stawiane przez niego pytania. Okazało się, że dokarmianie ptaków zimą jest też okazją do ornitologicznych obserwacji gości ptasiej stołówki.

Podsumowaniem rozważań było wspólne obejrzenie krótkiego filmu pt. „Dużo krzyku przy karmniku”. Wszyscy uczniowie byli zadowoleni ze spotkania, gdyż poznali wiele ciekawych informacji o skrzydlatych przyjaciołach i ich dokarmianiu w czasie zimy. Od zaproszonych gości uczestnicy spotkania otrzymali zakładki, a dla szkoły planszę „ Ptasia stołówka” i piękny karmnik zaopatrzony w pokarm.

Członkowie koła każdego dnia sprawdzali czy ustawione przez nich dwa karmniki są zawsze zaopatrzone w jedzenie. Wiedzieli, że jeśli zdecydują się na zimowe dokarmianie ptaków muszą to robić regularnie, bo ptaki szybko przyzwyczajają się do takiego źródła pokarmu. Bardzo cieszyli się, gdy mogli w karmnikach zobaczyć swoich skrzydlatych podopiecznych.

lop001

 • Szkolne Koło LOP i PCK działające przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Baranowie Sandomierskim od września 2015 r. do marca 2016 r. uczestniczyło w Programie Szkolnym zbiórki baterii.

W bieżącym roku szkolnym zbierając zużyte baterie mogliśmy włączyć się w pomoc dla  podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski  Dziecięce w Polsce.

 LOP

 • 22 kwietnia 2016 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi po raz XVI w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim został zorganizowany Gminny Konkurs Piosenki i Poezji Ekologicznej.

Kolejny już rok opiekunki SK LOP włączyły się w przygotowanie Gminnego Konkursu Piosenki i Poezji Ekologicznej w Baranowie Sandomierskim, a członkowie koła w jego uczestnictwo w kategorii piosenki i poezji jak i w konkursie plastycznym „Zdrowa przyroda – zdrowy człowiek”. W konkursie wzięło udział 93 uczestników w 4 kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych, a także gimnazjaliści z terenu Gminy Baranów Sandomierski.

1

dyplomdyplom 2

 • Udział 6 uczennic gimnazjum (Karolina Bożek, Magdalena Hajnas, Dagmara Wilczyńska, Aleksandra Solarska, Kamila Stępień, Daria Skowron) w XVII powiatowym konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Świat w kolorach tęczy” w Nowej Dębie.

Jednym z celów konkursu było uwrażliwienie na problemy związane z ochroną i pięknem środowiska naturalnego. Opiekunem konkursu była pani Agnieszka Tryczyńska.

I miejsce w kategorii II- gimnazjum zajęła Karolina Bożek z kl. III

 • Wykonanie gazetki na korytarzu szkolnym  z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

lop002

Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony 5 czerwca 1972 roku podczas Ogólnego Zgromadzenia ONZ w czasie pierwszej światowej konferencji w Sztokholmie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia". Głównym celem spotkania było zwrócenie uwagi świata na problem dalszej egzystencji gatunku ludzkiego i zapewnienie mu dogodnych warunków do przetrwania. Organizacja Narodów Zjednoczonych zwracając uwagę na bardzo wysoki stopień degradacji środowiska, uznała za niezbędne uprzytomnienie ludziom, że nie są jedynym gatunkiem na Ziemi.

Ekolodzy od lat zwracają uwagę na podstawowe problemy związane z ochroną środowiska, to jest zanieczyszczenie wód i powietrza, kwaśne deszcze niszczące lasy oraz powiększające się obszary pustyń. Giną też lasy tropikalne i rosną góry odpadów. Dochodzą także problemy o charakterze ogólnoświatowym, jak ocieplenie klimatu czy zmniejszenie się warstwy ozonowej, chroniącej Ziemię przed niebezpiecznym promieniowaniem.

Rok szkolny: 2014/2015

Opiekun: p. Grażyna Stępień, p. Agnieszka Tryczyńska
Władze : ZO LOP w Tarnobrzegu
Członkowie władz SK LOP:
Maria Malinowska- przewodnicząca
Aleksandra Stawiarska-zastępca przewodniczącej
Martyna Kopańska- sekretarz

Opis działalności organizacji:
• Pozyskanie 14 nowych członków z klas czwartych szkoły podstawowej.
• Sprawowanie opieki nad hodowlami szkolnymi w pracowni przyrodniczej (rybkami, chomikiem, żółwiami).
Każdego roku wybierani są opiekunowie szkolnych hodowli  zwierząt  w  pracowni  przyrodniczej. W tym roku szkolnym hodowle powierzono członkom koła ze szkoły podstawowej: Karolinie Mroczek i Karinie Plucie z kl. V oraz Marii Malinowskiej i Martynie Kopańskiej z kl. VI. Dziewczynki chętnie i odpowiedzialnie opiekują się zwierzętami.

 chomik
• Uczestnictwo w różnych akcjach ekologicznych:
- udział w zbiórce zużytych baterii pod patronatem Organizacji Odzysku REBA w Warszawie,
- całoroczna zbiórka opakowań po zużytych tuszach i tonerach,
- zbieranie makulatury i plastikowych nakrętek wraz ze SK PCK.
Obecnie jednym z ważniejszych problemów ochrony środowiska przyrodniczego są odpady oraz zagrożenia z nimi związane. Uświadamianie społeczeństwu jaki wpływ na  środowisko  mają  odpady i jak należy z nimi postępować, realizowane jest za pośrednictwem wielu akcji edukacyjnych m.in. przez prowadzone zbiórki odpadów przez członków SK LOP i SK PCK. Zgodnie z Ustawą o odpadach powinny być one zbierane w sposób selektywny, co ma ułatwić ich odzysk. Dzięki zwiększeniu efektywności selektywnej zbiórki, możliwe jest wykorzystanie surowców wtórnych na większą skalę.

 DSCN5233

• Udział  członków  koła  w  konkursach  przyrodniczych  i  ekologicznych  organizowanych  przez ZO LOP w Tarnobrzegu:
- w konkursie plastycznym „Moja wyprawa do lasu”

II miejsce w kat. IV dla Aleksandry Kamudy z kl. III b gimnazjum ,
III miejsce  w kat.III  dla Oliwii Romańczuk z kl. V szk. podst.

- w konkursie fotograficznym „Ciekawostki przyrodnicze w obiektywie Natura 2000 -
Dolina Wisły”

I miejsce w kat.II dla Oliwii Romańczuk z kl. V szk. podst.

• Popularyzowanie idei  ochrony  przyrody poprzez  zorganizowanie  pogadanek  dla  członków koła i innych uczniów m.in. dokarmiania zwierząt podczas zimy, segregowania śmieci w naszych domach.

Pomagamy zwierzętom

Człowiek i zwierzęta są niejednokrotnie „skazani” na siebie, wchodzą we wzajemne interakcje i żyją w symbiozie. W zależnościach między człowiekiem, a zwierzętami i przyrodą obowiązuje prosta zasada: jeżeli my pomagamy im to one odwzajemniają się nam w inny sposób. W ubiegłym roku szkolnym nasze koło LOP- u założyło kilka budek lęgowych na terenie otaczającym szkołę. Przez następne miesiące uczniowie  należący  do  szkolnego  koła  obserwowali i dokumentowali przebieg zasiedlania przez ptactwo. Obecnie możemy się naocznie przekonać, że warto było, gdyż po otwarciu budek okazało się, że są zagospodarowane przez „dzikich lokatorów”. Budki zostały uporządkowane i przygotowane do następnego sezonu lęgowego. Cieszymy się, że nasze działania pro-przyrodnicze przynoszą realny skutek.

• Pomoc w zorganizowaniu i uczestniczenie członków SK LOP w Baranowie Sand. w XV Gminnym Konkursie Piosenki i Poezji Ekologicznej w połączeniu z konkursem plastycznym pod hasłem „SEGREGUJMY ODPADY”.
Już po raz 15 z okazji Dnia Ziemi dzieci i młodzież z Gminy Baranów Sandomierski z wielkim zaangażowaniem - piosenką, recytacją strof poetyckich oraz pracami plastycznymi – uczcili piękno otaczającej nas przyrody i wyrazili szacunek dla niej.

18

• Udział gimnazjalistów w zajęciach terenowych w ramach projektu pod hasłem „ Na szlakach odrodzonej przyrody Piaseczno-Machów-Jeziórko”.
Uczniowie naszego gimnazjum wraz z opiekunką SK LOP p. Agnieszką Tryczyńską uczestniczyli 27.05.2015r. w zajęciach terenowych w ramach projektu „ Na szlakach odrodzonej przyrody Piaseczno-Machów-Jeziórko”, pod patronatem Starostwa Powiatowego i ZO LOP w Tarnobrzegu oraz Centrum promocji Obszaru Natura 2000. Ideą projektu jest poznanie zrekultywowanych obszarów pokopalnianych pozostawionych przez rozwijające się tu w przeszłości górnictwo siarki. Zrekultywowane wyrobiska zostały przywrócone przyrodzie i mogą służyć turystyce oraz promocji zdrowego stylu życia. Uczestnicy zajęć, mimo deszczu, zwiedzili taras widokowy nad Jeziorem Tarnobrzeskim, zbiorniki wodne w Piasecznie oraz tereny wokół oczek wodnych w Jeziorku, gdzie żyje wiele gatunków ptaków, m.in. mewa śmieszka, bocian czarny. Zajęcia połączone były z projekcją filmów i slajdów. Wszyscy zobaczyli jak na dawnych terenach górniczych odradza się przyroda, gdzie wśród łąk, lasów, zbiorników wodnych można dzisiaj znaleźć miejsce do wypoczynku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
• Udział uczniów w konkursie wiedzy ekologicznej pod hasłem „Jestem Ekobohaterem – segreguję śmieci”, który składał się z II etapów.

konkurs3

W I etapie konkursu wiedzy ekologicznej pod hasłem „Jestem Ekobohaterem – segreguję śmieci” zorganizowanym przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli w ramach Projektu „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli brało udział 40 uczniów z Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim.

konkurs 1
Drugi etap konkursu odbył się 29 maja 2015 roku w auli Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Zgromadzeni licznie uczestnicy konkursu starali się wykazać podczas pisania testu jak największą wiedzą dotyczącą gospodarki odpadami. Organizatorzy uroczyście nagrodzili laureatów I etapu ( z każdej gminy) dyplomami i pięknymi albumami przyrodniczymi.
Z naszej szkoły byli to:
Kacper Przybyło - I miejsce w kategorii uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
Marta Mikiera – I miejsce w kategorii uczniów gimnazjum,
Jakub Białek – II miejsce w kategorii uczniów gimnazjum,
Jakub Trembecki – III miejsce w kategorii uczniów gimnazjum.

4 3
W II etapie konkursu wiedzy ekologicznej pod hasłem „Jestem Ekobohaterem – segreguję śmieci” brało udział 132 uczniów ze szkoły podstawowej oraz 69 uczniów z gimnazjum z terenu powiatu stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega.

  • Wśród laureatów II etapu konkursu są nasze uczennice:
   Maria Malinowska – I miejsce w kategorii uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
   Aleksandra Stawiarska – III miejsce w kategorii uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
   Dziewczynki w nagrodą otrzymały: za I miejsce odtwarzacz mp4, a za III miejsce odtwarzacz mp3.
 • Pozostali uczestnicy konkursu z naszej szkoły zajęli również wysokie miejsca