Szkolne Koło Caritas

ROK SZKOLNY: 2018/2019

We  wrześniu odbyło się spotkanie organizacyjne członków SK CARITAS. W spotkaniu brali udział zarówno obecni  członkowie,  jak również chętni  do wstąpienia w szeregi  SK Caritas uczniowie. Na spotkaniu wybrano nowy zarząd.

Członkowie władz SK CARITAS:

  • Zuzanna Świstek – przewodnicząca
  • Oliwia Pluta, Emilia Baran – z-cy przewodniczącej

Opiekunowie: Dorota Szlęzak, ks. Paweł Zyśko

W sobotę 22 września w naszej szkole odbyła się XX Jubileuszowa Spartakiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. W imprezie brało udział około 350 niepełnosprawnych osób z 64 ośrodków z terenu całego województwa podkarpackiego. Wolontariusze Szkolnego Koła CARITAS pomagali uczestnikom spartakiady poruszać się po terenie naszej szkoły, w rywalizacjach sportowych, podczas wydawania posiłków. Asystowali również sędziom podczas przeprowadzania konkurencji sportowych. Całej imprezie towarzyszyła miła atmosfera, walka fair play, a nasi wolontariusze spisali się znakomicie.

Wizyta w „Radość życia” w Sandomierzu

Dnia 25.10.2018r.  wolontariusze Szkolnego Koła CARITAS w Baranowie Sand. pod opieką  p. D. Szlęzak i ks. P. Zyśko odwiedzili podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu. Celem spotkania było uwrażliwienie uczniów na chorobę i szacunek do osób niepełnosprawnych, rozwijanie empatii i tolerancji. Nasi wolontariusze uczestniczyli we mszy św., uroczystym pasowaniu na ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej          i ślubowaniu uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Najważniejsi w tym dniu uczniowie Ośrodka „Radość Życia” otrzymali od uczniów naszej szkoły upominki przekazane przez Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. Po części oficjalnej zostaliśmy zaproszeni na „papieską kremówkę”.

 

6. 12. 2018r.

Ze świętym Mikołajem w tarnobrzeskim hospicjum

Szkolne Koło Caritas zakończyło zbiórkę czekolad. W zbiórce brali udział uczniowie i przedszkolaki Zespołu  Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. Zebrane słodycze wraz z innymi  upominkami zostały przekazane podopiecznym Hospicjum Matki Teresy w Tarnobrzegu. Prezenty przekazali wolontariusze SK Caritas, którzy 6 grudnia wraz z Mikołajem po raz kolejny odwiedzili mieszkańców tarnobrzeskiego hospicjum.

14 i 15 grudnia, jak co roku

Szkolne Koło Caritas

włączyło się w ogólnopolską akcję Caritas

TAK. POMAGAM!

Wolontariusze w składzie: Barszczewski Wiktor, Barszczewski Kamil, Pietrzyk Magdalena, Szlęzak Klaudia, Cyganek Aleksandra, Cyganek Łukasz, Widuch Natalia, Gudz Jakub, Skowron Dawid, Klich Victor, Stępień Julia, Adamczyk Marta, Świstek Zuzanna, Kułacz Natalia, Baran Emilia i Krzemień Wiktoria zbierali żywność w Delikatesach Centrum. Zebrane produkty zostaną przekazane Hospicjum Matki Teresy w Tarnobrzegu.

Wszystkim, którzy przekazywali żywność, a tym samym wsparli naszą akcję składamy serdeczne podziękowania.

 

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK I W HOSPICJUM MATKI TERESY W TARNOBRZEGU
28 stycznia wolontariusze Szkolnego Koła Caritas pod opieką p. Doroty Szlęzak i ks. Pawła Zyśko ponownie odwiedzili podopiecznych hospicjum w Tarnobrzegu. Celem spotkania było zaprezentowanie programu słowno-muzycznego w wykonaniu szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego NEON, którego opiekunem jest p. Łukasz Jugo, spędzenie czasu z podopiecznymi i obdarowanie ich słodkimi upominkami. Przekazane zostały również materiały papiernicze zebrane wśród uczniów naszej szkoły, które zostaną wykorzystane przez podopiecznych hospicjum na zajęciach terapeutycznych.

Obraz może zawierać: 7 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie siedzą i w budynku

 

Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie siedzą i w budynku

Obraz może zawierać: 7 osób, ludzie stoją i w budynku

ROK SZKOLNY: 2017/2018

Opiekunowie: Dorota Szlęzak, ks. Paweł Zyśko

Członkowie władz SK CARITAS:

  • Martyna Kopańska – przewodnicząca
  • Maria Malinowska – z-ca przewodniczącej
  • Zuzanna Świstek - skarbnik

 

SIERPIEŃ – Szkolne Koło Caritas rozpoczyna działalność w nowym roku         szkolnym

27.08.2017r. – Caritas Diecezji Sandomierskiej uruchamia zbiórkę środków  na rzecz poszkodowanych w wyniku zniszczeń, jakie spowodowały burze i nawałnice, które w sierpniu przeszły nad Polską. Nasi wolontariusze w niedzielę po każdej mszy św.  zbierali   do puszek  pieniądze na rzecz osób poszkodowanych.

WRZESIEŃ – spotkanie organizacyjne

W pierwszym  miesiącu nowego roku szkolnego odbyło się spotkanie organizacyjne członków SK Caritas. Na spotkanie to  przyszli również uczniowie, którzy zainteresowani byli działalnością naszego koła i przejawiali chęć wstąpienia w szeregi naszej organizacji. Nowi członkowie  zapoznali się z ideą wolontariatu, czyli niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

PAŹDZIERNIK – spotkanie formacyjne

04.10.2017r. –na  spotkanie SK CARITAS przybył zaproszony  w-ce dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej ks. Krzysztof Tryk. Celem spotkania była mobilizacja młodych ludzi do działania na rzecz potrzebujących. Taka działalność ma uwrażliwić młodego człowieka na potrzeby tych , którzy żyją obok. Kształtowanie takiej  wrażliwości to niezwykle istotny element wychowania młodego pokolenia, na co zwracał uwagę  św. Jan Paweł II.  W tym względzie wyłaniają się dwa fundamentalne zadania: zachęcanie, przekonanie i umotywowanie młodych ludzi do pracy dobroczynnej oraz wskazanie im konkretnych pól działania. Nasi wolontariusze pod okiem ks. Krzysztofa  uczestniczyli w warsztatach, które miały im uświadomić w jaki sposób praca zespołowa może przyczynić się do osiągnięcia zamierzonych celów.

GRUDZIEŃ

  • 05.12.2017r. – Szkolne Koło Caritas  rozpoczęło zbiórkę żywności dla Hospicjum Matki Teresy z Kalkuty w Tarnobrzegu. Poproszeni o pomoc do akcji włączyli się strażacy z OSP w Baranowie Sandomierskim, którzy pomogli wolontariuszom zebrać przygotowane przez darczyńców produkty spożywcze i płody rolne. Żywność zbierana była w miejscowościach: Baranów Sandomierski, Dymitrów Duży, Dymitrów Mały, Przewóz i Suchorzów.

Zbiórka żywności prowadzona będzie nadal na terenie szkoły i   w zaprzyjaźnionych sklepach.

SK Caritas dziękuje OSP w Baranowie Sand. za otrzymaną pomoc.

  • 8 – 9. 12.2017r      - Ogólnopolska Zbiórka Żywności

Szkolne Koło Caritas włączyło się do Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności organizowanej przez Caritas pod hasłem TAK.POMAGAM!  Zbiórka ta przeprowadzona została w sklepach: BIEDRONKA i GROSZEK       w Skopaniu oraz SŁONECZKO i  DELIKATESY CENTRUM                    w Baranowie Sand. Cała zgromadzona w tych dniach żywność została posegregowana             i przekazana do Hospicjum Matki Teresy w Tarnobrzegu.

W sklepach SŁONECZKO  i DELIKATESY CENTRUM zbiórka potrwa do świąt Bożego Narodzenia

Zbiórka żywności prowadzona jest również na terenie szkoły wśród uczniów i nauczycieli.    Do akcji przyłączyło się również przedszkole działające przy naszej szkole.

 

SK Caritas składa wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowanie.

  • 13.12.2017r.

W tym dniu wolontariusze SK Caritas przygotowywali mikołajkowe upominki dla podopiecznych  hospicjum. Upominkami były słodycze, owoce  i kartki świąteczne własnoręcznie zrobione przez uczniów naszej szkoły w ramach akcji zorganizowanej przez PCK. W sumie przygotowaliśmy 100 mikołajkowych upominków, które trafią do mieszkańców Domu Matki Teresy w Tarnobrzegu.

 

  • 14.12.2017r.

Tak jak  w poprzednim roku, tak i w tym dniu wraz ze Św. Mikołajem wolontariusze           SK Caritas wraz z opiekunami udali się do Hospicjum Matki Teresy  w Tarnobrzegu, gdzie czekali na nich podopieczni. Św. Mikołaj rozdał przygotowane wcześniej przez nas upominki. Było wiele radości, wzruszeń, wspólnej modlitwy. Czas wszystkim minął szybko, w pogodnej    i    miłej atmosferze.

 

Niezwykły świąteczny koncert dla samotnych

25.01.2018r. – w tym dniu wolontariusze SK CARITAS ponownie odwiedzili podopiecznych Hospicjum Matki Teresy w Tarnobrzegu. Zaprezentowali  program słowno-muzyczny, w repertuarze którego znalazły się zarówno kolędy i pastorałki, jak również znane i popularne przeboje, które mieszkańcy hospicjum pamiętają ze swojej młodości. Za występ wolontariusze zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a w oczach niektórych podopiecznych pojawiły się łzy wzruszenia. Oprawę muzyczną przygotował p. Łukasz Jugo, który jest opiekunem szkolnego zespołu muzycznego i któremu bardzo dziękujemy za pomoc.

Ogólnopolska Zbiórka Żywności TAK. POMAGAM!

09.-10.03.2018r. Szkolne Koło Caritas po raz kolejny włączyło się do akcji Ogólnopolska Zbiórka Żywności TAK. POMAGAM! Zbiórka prowadzona była przez naszych wolontariuszy na terenie sklepu BIEDRONKA w Skopaniu i DELIKATESY CENTRUM w Baranowie Sandomierskim.  Zbiórka prowadzona będzie również na terenie Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sand. do Świąt Wielkanocnych. Zebrana żywność przekazana zostanie do Hospicjum Matki Teresy w Tarnobrzegu.

Koncert i Ogólnopolska Zbiórka Żywności TAK. POMAGAM!

Od 09.03. 2018r. do 10.03.2018r. uczniowie Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim prowadzili zbiórkę produktów żywnościowych przeznaczonych dla Hospicjum Matki Teresy z Kalkuty. Akcja prowadzona była również przez cały miesiąc  na terenie szkoły. Łącznie zgromadzono około 500 kg żywności. Dnia 27. 03.2018 r. uczniowie wraz z opiekunami p. Dorotą Szlęzak i ks. Pawłem Zyśko przekazali zgromadzone dary. Spotkaniu towarzyszył występ szkolnego zespołu muzycznego "Neon" pod opieką p. Łukasza Jugo.

ROK SZKOLNY 2016/2017

 Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim powstało w październiku 2016 roku.  Jest organizacją działającą na terenie szkoły, pod nadzorem dyrektora szkoły i pod patronatem Caritas Diecezji Sandomierskiej. W swoich szeregach skupia uczniów klas gimnazjalnych, a także uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Opiekunem  Szkolnego Koła Caritas są: p. Dorota Szlęzak i ks. Paweł Zyśko. Celem działalności Koła jest szerzenie wśród uczniów naszej szkoły idei wolontariatu, czyli  niesienia  bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Taka działalność ma uwrażliwiać młodego człowieka na potrzeby tych, którzy żyją obok nas. Kształtowanie takiej wrażliwości to niezwykle istotny element wychowania młodego pokolenia, na co zwracał uwagę  święty Jan Paweł II „W wychowaniu chodzi właśnie o to, aby umieć bardziej „być” nie tylko z drugim, ale także i dla drugich”.

Szczególnym priorytetem w działalności Szkolnego Koła Caritas jest pomoc podopiecznym Domu Matki Teresy z Kalkuty w Tarnobrzegu.

Wolontariuszem może zostać każdy, kto nie boi się pomagać.

1

8.11. 2016r. – pierwsze oficjalne zebranie członków Koła.

W zebraniu brało udział 57 członków – wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas.  Zapoznali się oni z regulaminem, celami i zadaniami Koła oraz prawami i obowiązkami członków Koła. Uczestnicy  zebrania wybrali Zarząd Szkolnego Koła Caritas. W skład zarządy weszli:

- Daria  Ślęzak –     przewodnicząca

- Justyna Ślęzak –   z-ca przewodniczącej

- Jakub Chwałek -   skarbnik

LISTOPAD/GRUDZIEŃpomagamy podopiecznym Domu Matki Teresy z Kalkuty w  Tarnobrzegu.

„Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat,

ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi”

                                                  Matka Teresa z Kalkuty

W listopadzie Szkolne Koło Caritas wraz ze Szkolnym Kołem PCK zorganizowało zbiórkę żywności na terenie szkoły i w zaprzyjaźnionych  sklepach. Zgromadzona w ten sposób żywność przekazana została do Domu Matki Teresy z  Kalkuty w Tarnobrzegu. Szkolne Koło Caritas rozszerzyło akcję zbierania żywności i płodów rolnych i postanowiło taka zbiórkę zorganizować w okolicznych miejscowościach. Do akcji włączyli się strażacy OSP z okolicznych miejscowości, którzy pomogli wolontariuszom zebrać przygotowane przez darczyńców produkty spożywcze i płody rolne. Zgromadzona w ten sposób żywność również została przewieziona do domu Matki Teresy z Kalkuty w Tarnobrzegu.

2 3

Wszystkim osobom, które włączyły się w akcję zbierania żywności i płodów rolnych, jak również tym, którzy ofiarowali je potrzebującym Szkolne Koło Caritas składa serdeczne podziękowania.

GRUDZIEŃ – zbiórka kubków ceramicznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Domu Matki Teresy z Kalkuty w Tarnobrzegu SK Caritas zorganizowało zbiórkę kubków ceramicznych, które przeznaczone zostały dla podopiecznych tej placówki.

4.12.2016r. – wizyta Świętego Mikołaja  w Domu Matki Teresy z Kalkuty                              

w  Tarnobrzegu.   

 W niedzielę  4 grudnia opiekunowie SK Caritas wraz z wolontariuszami i Św. Mikołajem  odwiedzili podopiecznych Domu Matki Teresy z Kalkuty w Tarnobrzegu. Każdy podopieczny otrzymał skromny upominek. Upominki przygotowali wolontariusze działający w naszym Kole przy wsparciu pani dyrektor Marii Pietrzyk.

4 5

Ta mikołajkowa wizyta była dla wszystkich wielkim przeżyciem. Wzruszenie i łzy pojawiły się na twarzach mieszkańców Domu Matki Teresy  w Tarnobrzegu.

8 7

Spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych z naszej parafii.

 W niedzielę 18.12.2016r. Dyrekcja Szkoły i Akcja Katolicka zorganizowały spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych z naszej parafii. Szkolne Koło Caritas uświetniło tę uroczystość prezentując jasełka oraz przepiękne kolędy i pastorałki. Członkowie SKC  w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz na tle pięknej scenografii nawiązującej do Betlejem, przedstawili sceny narodzin Chrystusa. Całość przedstawienia została przygotowana pod kierunkiem opiekunów SKC – p. Doroty Szlęzak i ks. Pawła Zyśko. Scenografię przygotowała p. Elżbieta Rzeźwicka. Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w iście świąteczny nastrój, a gromkie brawa były uznaniem za pięknie wykonane przedstawienie. W świątecznym nastroju wszyscy zasiedli do wieczerzy wigilijnej. Miłym upominkiem były przygotowane przez uczniów ZSiP w Baranowie Sand. Świąteczne upominki, którymi zostali obdarowani wszyscy uczestnicy spotkania.

6 11

Wigilia w Hospicjum Matki Teresy w Tarnobrzegu

22.12.2016r. członkowie Szkolnego Koła Caritas odwiedzili podopiecznych Hospicjum Matki Teresy z Kalkuty w Tarnobrzegu, gdzie podczas wigilijnej kolacji śpiewali kolędy i pastorałki. Po wieczerzy najmłodsi członkowie SKC przedstawili tradycyjne jasełka, które ukazywały historię narodzin Jezusa w Betlejem. Całość przedstawienia przeplatana była kolędami oraz pastorałkami, w śpiew których włączali się widzowie. Na zakończenie mali artyści złożyli wszystkim bożonarodzeniowe życzenia.

Spotkanie Kolędników Misyjnych i Wolontariuszy  w Radomyślu nad Sanem

W niedzielę 08.01 2017r. wolontariusze Szkolnego Koła Caritas  brali udział  w spotkaniu Kolędników  Misyjnych i Wolontariuszy w Radomyślu nad Sanem. W tym roku nasza grupa miała zaszczyt przedstawiać jasełka bożonarodzeniowe dla wszystkich uczestników spotkania. Wśród nich był biskup Krzysztof Nitkiewicz, który podziękował wszystkim kolędnikom   i wolontariuszom za trud kolędowania, dar modlitwy i ofiary złożone dla dzieci z Tajlandii. Po jasełkach i uroczystej mszy św. wszyscy uczestnicy doskonale bawili się przy dźwiękach znanych im przebojów.

23 Clipboard015

„Tyle w nas dobrego, ile pozostawimy w sercach innych ludzi” 

22.01.2017r. –członkowie  Szkolnego Koła Caritas włączyli się do akcji  POMÓŻMY GABRYSI

Gabrysia ma 5 lat i mieszka w Padwi Narodowej. Wraz z jej rozwojem lekarze kolejno diagnozowali poszczególne choroby – wodogłowie, porażenie mózgowe, uszkodzenie wzroku i padaczka. Gabrysia codziennie po kilka godzin pracuje z rehabilitantką, jednakże pracę tę (efekty rehabilitacji) udaremniają liczne ataki epileptyczne, które bezlitośnie osłabiają i wycieńczają ten mały organizm. Po ciężkich próbach wdrożenia odpowiednich leków okazało się, że organizm dziewczynki ich nie toleruje. Jedynym ratunkiem by pozbyć się wyniszczającej padaczki jest bardzo kosztowna operacja w Niemczech. Koszt operacji wynosi prawie 100 tysięcy zł. Kwota ta przerasta możliwości finansowe rodziny dziewczynki. W niedzielę w Kościele Parafialnym w Baranowie Sandomierskim po każdej mszy św.  członkowie SKC zbierali pieniądze do puszek na ratowanie zdrowia Gabrysi, które przekazane zostały rodzicom dziewczynki. Wszystkim, którzy otworzyli swe serca i wspomogli rodzinę Gabrysi składamy serdeczne podziękowania.

caritas1 caritas2

7.02.2017r. – w tym dniu wolontariusze Szkolnego koła Caritas otrzymali od Caritas Diecezji Sandomierskiej, koszulki z logo  CARITAS. W koszulkach tych prezentujemy się bardzo ładnie i obiecujemy z jeszcze większym zapałem przystąpić do niesienia pomocy innym.

Jpeg Jpeg

10.02.2017r. Światowy Dzień Chorego.

Z okazji Światowego Dnia Chorego ustanowionego przez św. Jana Pawła II,  wizytę chorym    w Hospicjum Matki Teresy z Kalkuty w Tarnobrzegu złożyli wolontariusze Szkolnego Koła Caritas. Obdarowali pacjentów drobnymi upominkami, które wcześniej przygotowali.

6 Jpeg Jpeg Jpeg

Wolontariusze  podzielili się z podopiecznymi hospicjum swoimi refleksjami na temat chorych i cierpiących w odniesieniu do słów papieża Franciszka i motta tegorocznego Światowego Dnia Chorych które brzmią: „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg >>wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny<<”  Mieszkańcy hospicjum z uwagą i skupieniem słuchali naszych wolontariuszy, czego dowodem były  łzy wzruszenia.

26.02.2017r. – wolontariusze Szkolnego Koła Caritas postanowili pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie pewnej MAMY z parafii Chmielów. W niedziele po mszach św. z wielkim zaangażowaniem zbierali pieniądze do puszek, które zostaną przeznaczone na ten szczytny cel. Za wsparcie finansowe wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.

wolontariusze 2 wolontariusze

WIELKI   POST  - podczas Wielkiego Postu wolontariusze Szkolnego Koła Caritas  przygotowywali się  do planowanej wizyty w Hospicjum w Tarnobrzegu. Uczniowie naszej szkoły wykonywali pisanki wielkanocne, które później przekazali podopiecznym hospicjum.

Szkolne Koło Caritas dziękuje pani Anecie Owczarek za pomoc w zbiórce wielkanocnych pisanek.

WIELKI  TYDZIEŃ – wizyta w Hospicjum w Tarnobrzegu.

11.04.2017r. – opiekunowie SKC wraz z wolontariuszami odwiedzili podopiecznych Domu Matki Teresy w Tarnobrzegu. Zaprezentowali tam wielkopostny montaż słowno-muzyczny. Zebrani licznie pensjonariusze hospicjum bili brawa i nie kryli swojego wzruszenia. Na koniec każdy z podopiecznych z okazji Świąt Wielkanocnych otrzymał wielkanocnego baranka oraz pisankę wykonaną przez uczniów naszej szkoły.

Wizyta w hospicjum była dla nas wielką, kolejną lekcją szacunku i dzielenia się miłością       z ludźmi szczególnie tymi, którzy potrzebują jej najbardziej, z cierpiącymi. Była dla nas ogromnym doświadczeniem i  dużym przeżyciem. Szkolne Koło Caritas otrzymało od podopiecznych Domu Matki Teresy z Kalkuty w Tarnobrzegu   przepiękny album „Papież Franciszek” z podpisami wszystkich pensjonariuszy.