PCK

                                           Szkolne Koło PCK

Opiekun:

Grażyna Solarska

Władze: Zarząd Regionu PCK w Tarnobrzegu

Maria Malinowska – przewodnicząca

Martyna Kopańska – zastępca przewodniczącej

- sekretarz

Jako Stowarzyszenie Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku.  W tym samym roku został uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i przystąpił do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Polskim Czerwony Krzyż , w odróżnieniu od innych organizacji pozarządowych, posiada własna ustawę i działa w oparciu o Statut PCK, zatwierdzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 roku.

Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest;

 • Kształtowanie nawyków dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą,
 • Wyrobienie nawyków dbania o bezpieczeństwo,
 • Wyrobienie gotowości do zadań opiekuńczych, oraz budzenie wrażliwości na losy i potrzeby innych ludzi.

Od wielu lat Szkolne Koło PCK wraz z LOP w naszej szkole bierze udział w ogólnopolskich akcjach związanych z ochroną środowiska takich jak: zbieranie plastikowych nakrętek, zbieranie makulatury, zbieranie baterii.

Szkolne Koło PCK organizuje:

 • Akcję Wyprawka dla żaka – zbieranie przyborów szkolnych,
 • Zbiórkę żywności,
 • Zbiórkę pieniędzy do puszek,
 • Zbiórkę żywności, ubrań i środków czystości dla ofiar trzęsienia ziemi, powodzi,
 • Liczne prelekcje spotkania z higienistką na temat dbałości o zdrowie i higienę.

W roku szkolnym 2016/2017 członkowie szkolnego Koła PCK  zorganizowali :

 • Zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci mieszkających na kresach,
 • Zbiórkę pieniędzy do puszki dla chorego kolegi, absolwenta naszej szkoły,
 • Zbiórkę nakrętek dla chorej dziewczynki na cele rehabilitacyjne,
 • Przygotowano prezenty dla osób samotnych z okaji świą Bożego Narodzenia,
 • Zbiórkę makulatury,
 • Akcję Bożonarodzeniową – zbiórka żywności na terenie szkoły i w sklepach na terenie Baranowa Sandomierskiego tj. sklepy Delikatesy Centrum i Słoneczko.

Żywność przez trzy tygodnie była zawożona do Hospicjum Matki Teresy z Kalkuty do Tarnobrzegu. W bożonarodzeniowej akcji najwięcej kwestowali uczniowie z  gimnazjum: Martyna Kopańska, Maria Malinowska, Chwałek Jakub, Pietraszko Eryk, Kamuda Łukasz, Uzar Adrian, Izabela Karczewska, Agnieszka Turbak, Joanna Turbak, Kornelia Byczek, Justyna Szal.