Rada Rodziców

Rada rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Zarząd Rady Rodziców:

  • p. Rafał Durda – przewodniczący
  • p. Dariusz Chemel –  zastępca przewodniczącego
  • p. Mirosław Smykla - sekretarz
  • p. Anna Krempa - skarbnik
  • Komisja rewizyjna:
  • p. Ewelina Serwan
  • p. Marta Babula
  • p. Roman Tarasiński

Nr konta: 50 9434 1067 2004 1400 5934 0001

Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców: pierwsze dziecko - 30, drugie dziecko - 20 zł, trzecie - 10 zł, czwarte - zwolnione.