Rada Rodziców

Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców:

  • p. Rafał Durda – przewodniczący
  • p. Katarzyna Ślęzak – sekretarz
  • p. Anna Krempa - skarbnik
  • Komisja rewizyjna:
  • p. Marta Babula – przewodnicząca
  • p. Krystyna Krzemień – członek komisji
  • p. Sylwia Baran – członek komisji

Nr konta: 50 9434 1067 2004 1400 5934 0001

Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców: pierwsze dziecko - 30, drugie dziecko - 20 zł, trzecie - 10 zł, czwarte - zwolnione zł.