Szkoła Promująca Zdrowie

„Nasze zdrowie w naszych rękach”

Nasza szkoła Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

im. ks. Jana Twardowskiego realizuje program:

„Szkoła promująca zdrowie”

"Zdrowe drugie śniadanie„

W dniu 19.11.2019 uczniowie Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim uczestniczyli w akcji „Zdrowe drugie śniadanie” i wykonywali w klasach zdrowe, smakowite kanapki. Inicjatywa odbyła się pod patronatem Szkolnego Koła PCK i Szkoły Promującej Zdrowie.

Projekt objął swym zasięgiem uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej , czyli klasy I –III, oraz uczniów klas IV – VI. Dzieci z wielkim zapałem przystąpiły do wykonywania smakowitego poczęstunku. Uwieńczeniem ich pracy było wspólne spożywanie zrobionych przez siebie kanapek. Dostarczyło to dzieciom dużo radości i dało możliwość wspólnych rozmów z nauczycielami o zdrowym stylu życia, właściwej i zbilansowanej diecie oraz o właściwej higienie podczas przygotowywania i spożywania posiłków.

W piątek 25 października 2019 roku w ramach akcji „Co to znaczy odżywiać się zdrowo?" gościliśmy w naszej szkole specjalistę w dziedzinie żywienia, panią dietetyk Urszulę Kulig, która prowadzi również wykłady i zajęcia w szkole wyższej w Tarnobrzegu. W zajęciach tych udział wzięli uczniowie z klas IV- VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Twardowskiego w Baranowie Sandomierskim. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na prawidłowe odżywianie, zdrowy styl życia oraz dietę dostosowaną dla dzieci w wieku szkolnym. Tylko wypracowane, zdrowe nawyki żywieniowe pozwolą cieszyć się zgrabną sylwetką oraz zdrowiem. Ważną sprawą jest też łączenie elementów zdrowego odżywiania z uprawianiem sportu. Formą zajęć był  interesujący wykład połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją na temat zasad prawidłowego odżywiania. Prowadząca omówiła główne błędy w naszej diecie, które prowadzą nie tylko do nadwagi i otyłości, ale również do wielu chorób. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak ważną rolę w jadłospisie odgrywa dobrze skomponowane śniadanie. Ten pierwszy posiłek dostarcza niezbędnej energii na początek dnia oraz odpowiednich składników do prawidłowego rozwoju młodego organizmu.  Dzieci uzyskały informacje, co powinny ze sobą zabierać do szkoły na drugie śniadanie oraz jakich produktów powinny unikać lub je ograniczać, by długo cieszyć się witalnością i dobrym samopoczuciem. Specjalistka ds. żywienia przekazała w bardzo interesujący i przystępny sposób informacje,  w jaki sposób zamieniać „złe" produkty na lepsze, małokaloryczne i zdrowe zamienniki. Uczniowie dowiedzieli się też, jak układać pełnowartościowy jadłospis, jak dużą wartość ma woda i ile powinniśmy jej wypijać. Uczniowie chętnie uczestniczyli w spotkaniu i wypowiadali się na temat zdrowego stylu życia.

Tego samego dnia odbyło się szkolenie z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej w klasie VII. Tematyka szkolenia obejmowała urazy z zakresu skręceń, zwichnięć i złamań. Podyktowana była programem nauczania biologii w kl.VII oraz ideą programu ,,Szkoła promująca zdrowie”. Szkolenie wraz z warsztatami, czyli zastosowaniem wiedzy w praktyce poprowadziła pani Renata Alberska, będąca certyfikowanym ratownikiem drogowym. Uczniowie poznali mechanizmy urazów, ich klasyfikację i metody unieruchomień doraźnych (tzw.transportowych). Mieli okazję przećwiczyć w praktyce unieruchamianie kończyn z zastosowaniem chusty trójkątnej czy elementów własnej odzieży oraz przedmiotów z otoczenia (jak np. parasol, kij, gazeta, itp.). Poznane umiejętności sprawią, że uczniowie w sytuacji kryzysowej – ratowania czyjegoś zdrowia i życia – nie pozostaną obojętni czy bezradni. Pamietajmy, że nawet jeśli czynności wykonywane przez osobę udzielająca pierwszej pomocy nie są w 100, a tylko w 20% skuteczne, to zawsze dają poszkodowanemu większa szansę na przeżycie niż nieudzielenie tej pomocy w ogóle. Prócz klasy VII, również szkoleniem objęto uczniów klasy I. Najmłodsi uczniowie poznali metodę resuscytacji krążeniowo – oddechowej, w skład której wchodzi sztuczne oddychanie i masaż serca oraz zaznajomili się ze sposobem układania poszkodowanej osoby w tzw. pozycji bezpiecznej bocznej. Ponadto poznali numery alarmowe, a także procedurę wzywania karetki pogotowia ratunkowego.

Rok szkolny 2019/2020

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.
Skąd się to wzięło?
Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się  w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?
1.Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2.Etos zdrowia w szkole.
3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

NADRZĘDNYM CELEM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej / uczniów i pracowników / .

Aby osiągnąć ten cel, szkoła powinna starać się :

 • Zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki / budynek , rekreacja , posiłki , bezpieczeństwo /,
 • Kształtować u jednostek , rodzin i społeczności poczucie odpowiedzialności za zdrowie,
 • Zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów
 • Umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,
 • Przedstawić społeczności szkolnej  / uczniom i dorosłym / jasne cele dla promocji zdrowia i bezpieczeństwa,
 • Kształtować dobre relacje między:
 • pracownikami i uczniami,
 • samymi uczniami,
 • szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną,
 • Wykorzystywać wszelkie dostępne środki w społeczności lokalnej dla wspierania działań w zakresie promocji zdrowia,
 • Planować wszechstronną edukację prozdrowotną z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów,
 • Wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności , niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz ochrony i poprawy środowiska fizycznego,
 • Włączyć do działań szkoły szkolną służbę zdrowia , zwłaszcza do edukacji prozdrowotnej oraz  pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice;
 •  pracownicy niepedagogiczni szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców do współpracy, polegającej na podejmowaniu rozmaitych działań  na rzecz Szkoły Promującej Zdrowie. Wszelkie pomysły oraz propozycje prosimy  zgłaszać, a my z ogromną chęcią wdrożymy je wspólnie w życie naszej szkoły.

Koordynatorzy projektu:

p. Agata Surowiec

p. Danuta Kasperczyk

„Niech zdrowie zagości w naszej społeczności”

Nasza szkoła Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim przynależy obecnie do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Bardzo chcemy rozpowszechnić Promocję Zdrowia w naszej placówce, by przez wspólne działania społeczności szkolnej, uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły uzyskać Certyfikat Krajowy Szkół Promujących Zdrowie.

styczeń 2019:

Promocję zdrowia w naszej szkole rozpoczęliśmy od zaprezentowania jej koncepcji całej społeczności szkolnej. Przygotowaliśmy gazetkę ścienną  na dolnym korytarzu  szkoły aby przybliżyć rodzicom i uczniom naszej placówki jej idee i założenia.

Dbamy o zdrowie  również przez aktywność fizyczną na świeżym powietrzu w zimie.  Wyjeżdżamy z naszymi uczniami na narty  . Wyjazd cieszy się uznaniem nie tylko uczniów ale i rodziców, którzy bardzo chętnie nas wspierają przy organizacji takich wyjazdów.

Dbamy o zdrowie  również przez aktywność fizyczną na świeżym powietrzu w zimie.  Wyjeżdżamy z naszymi uczniami na narty  . Wyjazd cieszy się uznaniem nie tylko uczniów ale i rodziców, którzy bardzo chętnie nas wspierają przy organizacji takich wyjazdów.

luty 2019:

Następnie ogłosiliśmy dla uczniów naszej szkoły konkurs na logo dla naszej szkoły, która realizuje program Szkoły Promującej Zdrowie. Uczniowie z klas IV –VI  na zajęciach godziny wychowawczej , wykonywali  swe prace, z których później komisja wyłoniła te z  najlepszym logo dla naszej placówki.

Rodzinnie przez ruch po zdrowie, czyli I Rodzinny Turniej Piłki Nożnej

Piątek 8 lutego to definitywny koniec I semestru bieżącego roku szkolnego. To czas na odpoczynek w gronie rodzinnym przed nadchodzącym nieuchronnie II półroczem. My postanowiliśmy odpoczywać, ale w sposób aktywny. Na propozycję opiekuna Szkolnego Klubu Piłki Nożnej p. Krzysztofa Stawiarskiego wstawili się rodzice, którzy wyrazili ochotę wspólnego zagrania wraz ze swoimi dziećmi. Rozgrywki prowadzone były na zasadach turniejowych. Starsi uczniowie zagrali w parach ze swoimi rodzicami "każdy z każdym", natomiast młodsi piłkarze zostali w sposób losowy dobrani w podwójne pary. Od pierwszego gwizdka arbitra p. Doroty Krzemień Barszcz widoczna była zacięta, sportowa rywalizacja. Na zakończenie Pani Dyrektor Maria Pietrzyk gratulowała wszystkim dobrego przykładu i sportowej postawy. Każdy uczestnik otrzymał gratulacje i dyplom uczestnictwa. Tego wieczoru wygrali wszyscy. Po  2,5 godzinnej rozgrywce uczestnicy zgodnie stwierdzili, że spotkanie należy koniecznie powtórzyć  w przyszłości.

W zdrowym ciele , zdrowy duch

XIX Gminny Turniej sportowy

o Pucharek Burmistrza Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski.

Pierwszy dzień ferii zimowych w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim  rozpoczął się tradycyjnie  Turniejem Sportowym o Pucharek Burmistrza Miasta i Gminy. Była to już dziewiętnasta edycja zawodów z udziałem  najmłodszych uczniów szkół podstawowych.  W tym roku rywalizowało  ze sobą 5 szkół z terenu naszej gminy. Na początku rozgrywek pani Maria Pietrzyk dyrektor baranowskiej szkoły powitała zebranych gości, pana Marka Mazura Burmistrza Miasta i Gminy , oraz pana Rafała Durdę przewodniczącego Rady Rodziców. Słowa powitania skierowała do uczestników,  ich opiekunów, oraz wszystkich kibiców zebranych na hali. Wszystkim zawodnikom życzyła  jak najlepszych wyników i dobrej zabawy. Zawody prowadził nauczyciel wychowania fizycznego pan Ryszard Jarzębski. Za organizację rozgrywek sportowych od 19 lat odpowiedzialne są p. Renata Malinowska i p. Grażyna Solarska. W tym roku młodzi sportowcy rywalizowali ze sobą w grze zespołowej w dwa ognie. Oprócz wysokiej sprawności fizycznej zawodnicy musieli się wykazać umiejętnością gry w zespole. Z wielkim poświęceniem i determinacją walczyli o wygraną. Wspólnie przeżywali  smak zwycięstwa i gorycz porażki w prawdziwej sportowej rywalizacji.  Wyniki rozgrywek w dwa ognie  przedstawiają się następująco:

I miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Baranowie Sandomierskim

II miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skopaniu

III miejsce –Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Ślęzakach

IV miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w  Dąbrowicy

V miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Generała Władysława Sikorskiego

Po głównej części zawodów odbyły się rozgrywki w piłkę nożną. Inicjatorem tej części zawodów jest w ostatnich latach  pan Krzysztof Stawiarski. Do tych rozgrywek także przystąpiło 5 drużyn. Pod czujnym okiem sędziowskim pani Doroty Krzemień Barszcz i pana Ryszarda Jarzębskiego podobnie jak wcześniej , na zasadzie każdy z każdym rozegrano emocjonujące spotkania piłkarskie.

Tutaj miejscami zamieniły się szkoły z Baranowa Sandomierskiego i Skopania.

Zatem:

I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skopaniu

II miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w  Baranowie Sandomierskim

III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Ślęzakach

IV miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Dąbrowicy

V miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Generała Władysława Sikorskiego.

Nagrody uczestnicy zawodów odebrali z rąk samego fundatora  Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego pana Marka Mazura. Za I miejsca w obu kategoriach drużyny otrzymały  puchary, za kolejne dwa piłki, a wszyscy pamiątkowe dyplomy. Pan burmistrz pogratulował  i podziękował wszystkim uczestnikom i organizatorom, oraz życzył udanych ferii. Były pamiątkowe zdjęcia i gratulacje. Po zawodach wszyscy udali się na pączka i herbatkę

Konkurs na logo naszego programu "Szkoła promująca zdrowie" wygrała Weronika Przybyło

W ramach akcji Szkoły Promującej Zdrowie w naszej placówce podjęliśmy szereg różnych działań by pokazać jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa zdrowie, dobre samopoczucie i wspólna integracja uczniów.
Szkolne Koło PCK, koordynatorzy, członkowie Szkoły Promującej Zdrowie, Samorząd Uczniowski ogłosili w dniach 18-27.03.2019 akcję Wiosenna Promocja Zdrowia. W tym czasie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wielu spotkaniach, warsztatach, zabawach na terenie naszej placówki i poza nią. Pomocą i wsparciem tej akcji byli nauczyciele i wychowawcy.

18.03.2019 – DZIEŃ POMARAŃCZOWY
Akcję Wiosennej Promocji Zdrowia rozpoczęło spotkanie ze szkolną higienistką – p. Beatą Ciołek na świetlicy szkolnej. Przedstawiła ona prelekcję pt. „Jak dbać o zdrowie?” ,dla uczniów klas IV- V. W swej prezentacji zwróciła uwagę na zasady pielęgnacji zębów, konieczności właściwej higieny na co dzień, i racjonalnej i zbilansowanej diety w szczególnym wieku jakim jest okres dorastania. Omówiona została również kwestia dbania o siebie przez uprawnianie sportu i wysiłku fizycznego ale również podkreśliła jak ważne jest dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne.
Dla starszych uczniów, klas VII i VIII odbyła się prelekcja p t „Jak eliminować stres?” Pani higienistka przypomniała zasadę, budowę i funkcjonowanie układu krwionośnego. Zwróciła uwagę na ciśnienie tętnicze i jego skutki przez działanie stresu. Przypomniała również o właściwej diecie i odżywianiu, które ma ogromny wpływ na prawidłową pracę naszego organizmu. Zajęcia dodatkowo uatrakcyjniły praktyczne sprawdzanie ciśnienia tętniczego i jego omówienie na grupie chętnych uczniów.

Najmłodsze klasy wzięły udział w Śródlekcyjnej przerwie tanecznej, na którą zaprosiła klasy I –III, pani Edyta Babiuch – Sroczyńska wraz z dziewczynami z SU. Przygotowały one muzyczny układ taneczny , który zaprezentowały i wyuczyły tych najmłodszych z naszej szkoły. Dzieci były zachwycone nowymi umiejętnościami i zadowolone z niespodziewanej 20 minutowej przerwy przeznaczonej na ruch i dobrą zabawę.

19.03.2019 – DZIEŃ ZIELONY
Drugi dzień akcji Wiosennej Promocji Zdrowia był dla całej naszej społeczności szkolnej Dniem Sportu. Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim gościł trenera lekkoatletyki pana Adama Maślankę w doborowym towarzystwie Michała Wojciechowskiego - zawodnika klubu Witar Tarnobrzeg. Michał Wojciechowski, odniósł w ostatnich dniach duże sukcesy podczas Halowych Mistrzostw Świata Osób Niesłyszących w estońskim Tallinie. Zdobył tam dwa brązowe medale. Zawodnik klubu z Tarnobrzega zajął trzecie miejsce na podium w biegach na dystansach 1500 i 3000 metrów. Jest również wielokrotnym mistrzem Polski. Michał w sporcie z powodzeniem podejmuje również współzawodnictwo z biegaczami pełnosprawnymi osiągając olbrzymie sukcesy. Po prezentacji ćwiczeń na płotkach przeprowadzonych przez trenera i zawodnika, uczniowie zostali zaproszeni do wykonania podstawowych ćwiczeń lekkoatletycznych. Trener Adam zaprosił również wszystkie dzieci i młodzież na treningi lekkoatletyczne, które będą się odbywały w poniedziałki o godz.17.00 Treningi będą bezpłatne. Serdecznie zapraszamy w imieniu pana Adama.

19.03.2019r. Konkurs plastyczny "Szkolny Gang Świeżaków" - uczniowie klas 0-3 przynieśli swoje ulubione świeżaki. Następnie rysowali swojego ulubionego bądź wymyślonego świeżaka. Wszystkie prace były bardzo ciekawe i przyczyniły się do podjęcia ciekawych rozmów z nauczycielami o konieczności sięgania po owoce, warzywa i zdrowe przekąski.

20.03.2019 DZIEŃ CZERWONY
Dzień czerwony poświęcony był w szczególności warsztatom kulinarnym, które przeprowadził zaprzyjaźniony ze szkołą szef kuchni „Hotelu Bristol’- p. T. Ciaś. Warsztaty te przeprowadzone były dla uczniów klas 0 –III. Prowadzący zajęcia przygotował dla uczniów prelekcję, na której omówił korzyści prowadzenia zdrowego stylu życia opartego na zbilansowanym jedzeniu. Omówił wartości produktów spożywczych opierając się na piramidzie zdrowia, wzbogacaniu diety w dużą ilość owoców i warzyw, właściwe nawodnienie organizmu czyli picie dużej ilości wody . Następnie odbyła się najciekawsza część, czyli wspólne przygotowywanie koktajli owocowych przez grupę 0 –I zaś uczniowie klasy II- III przygotowywali wspólnie sałatkę owocową. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z przeprowadzonych zajęć i możliwości pysznej delektacji zdrowymi produktami. Na zakończenie grupa otrzymała upominek – kolorowankę piramidy zdrowia. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i sprawiły dzieciom mnóstwo radości.

Chętni uczniowie starszych klas w tym dniu wzięli udział w przeprowadzonych turniejach rozwijających strategiczne myślenie. Odbył się Turniej Gier Szachowych przeprowadzony przez p. R. Jarzębskiego, oraz Turniej Szybkiego Układania Kostki Rubika przygotowany przez p. G. Drzymałę.

W Turnieju Szybkiego Układania Kostki Rubika wzięli udział chętni uczniowie z klas V –VII. Układali oni kostkę według wyuczonej już metody LBS oraz metodą Fridrich. Trzeba dodać , że grupa uczniów nabyła te umiejętności przez regularne spotkania na dodatkowych zajęciach z Szybkiego Układania Kostki Rubika odbywające się w naszej szkole. W szkolnym turnieju wyłoniono laureatów: I miejsce - Jakub Babiński kl. VI, II miejsce – Natalia Kułacz kl. VII, III miejsce – Miłosz Gorazd kl. Va. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Pamiętajmy, że z tej grupy laureatów mamy też uczestników ogólnopolskich zawodów biorących udział w rozgrywkach Polskiego Stowarzyszenia Speedcubingu i zarejestrowanych w Światowym Stowarzyszeniu Speedcubingu, czyli Natalię Kułacz i Jakuba Babińskiego.

W Turnieju Gier Szachowych przeprowadzonym z inicjatywy p. R. Jarzębskiego wzięli udział chętni uczniowie, rozwijający taktykę szachów metodą klasyczną. Na dodatkowych zajęciach przygotowujących do szkolnego turnieju uczniowie poznawali strategie gry, starali się przewidzieć ruchy przeciwnika, wyprzedzić jego ruch oraz przeprowadzić kontratak. Rozwijanie "szachowego bakcyla" ma na celu uczenie dzieci logicznego i konstruktywnego myślenia, rozwijania aktywności twórczej dzieci, poprawiać pamięć, koncentrację i poszerzać wyobraźnię przestrzenną oraz podzielność uwagi.

21.03. 2019 DZIEŃ BIAŁY
W następnym dniu akcji Wiosennej Promocji Zdrowia uczniowie klasy VI a pod opieką p. A. Surowiec i p. I. Hajnas udali się do Klubu Fitness "Calypso" w Galerii Navigator w Mielcu. Odbyły się tam wyjątkowe zajęcia sportowe oraz prelekcja "Ćwiczę, bo lubię" pod okiem wyspecjalizowanego instruktora fitness p .A. Banik. Uczniowie ćwiczyli w rytm muzyki na trampolinach sportowych zaopatrzonych w kierownice. Dostarczyło to im mnóstwo dobrej zabawy ale przede wszystkim wzbogaciło ich myślenie o mało znanych możliwościach sportowych z udziałem trampolin. Zajęcia wraz z prelekcją trwały 70 minut i na pewno na długo pozostaną w pamięci uczniów. Mamy nadzieję, iż w najbliższym czasie udamy się tam ponownie i sprawdzimy pozostałe możliwości klubu fitness jak zumba kids czy power bike.

Dla uczniów klas IV, V, VII odbyło się w szkole praktyczne szkolenie uczniów w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO), przeprowadzonej przez p. R. Jarzębskiego
Rozpoczęcie nauki w młodym wieku sprawia, że ta umiejętność staje się, jak jazda na rowerze, prosta, automatyczna i skuteczna.
Podczas szkolenia uczniowie poszczególnych klas nauczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy i prawidłowego zachowania. Poznali tzw. łańcuch przeżycia oraz schemat najważniejszych czynności koniecznych do wykonania, aby pomóc poszkodowanemu. Następnie w sposób praktyczny ćwiczyli m.in. wzywanie pomocy, sprawdzanie oddechu, pozycję boczną, oddechy ratownicze, uciskanie klatki piersiowej. Każdy mógł przećwiczyć poszczególne czynności ratujące życie. Te zajęcia wiele pozostawiły po sobie.

22.03.2019 DZIEŃ NIEBIESKI. W tym dniu uczniowie klasy IV pod opieką p. K. Stawiarskiego i nauczycieli wyjechali do zaprzyjaźnionego pszczelarza p. Wdowiaka . Piękna pasja Pana Władysława zachęciła nas do odwiedzin jego niesamowitej pasieki. Całkiem niedawno podczas realizacji programu "Tradycyjny sad"  przedstawiliśmy prezentację naszych uczniów na temat pszczół i ich roli w ekosystemie oraz fundamentalnego wpływu na zdrowie człowieka. Nadszedł czas na sprawdzian w praktyce. Pan Wdowiak jest koneserem tradycyjnego i współczesnego pszczelarstwa. Korzystając z jego niezwykłej uprzejmości, wiedzy oraz niespotykanej predyspozycji do jej przekazywania dowiedzieliśmy się o wielu ciekawych faktach z życia pszczół (dawniej i dziś).  Dziękujemy Panu Władysławowi.

25. 03. 2019 r. Dzień Różowy - Wizyta w Zakładzie Produkcji Wody Pitnej w Baranowie Sandomierskim. Skąd się bierze woda w naszych gospodarstwach domowych? Dowiedzieli się o tym nasi uczniowie podczas wizyty w Zakładzie Produkcji Wody Pitnej w Baranowie Sandomierskim. Podstawowy i niezbędny składnik do życia ludzi i wszystkich innych organizmów żywych stanowi woda. Na co dzień nie zastanawiamy się skąd się bierze, jakim procesom podlega, aby spełniała wszystkie warunki niezbędne do spożycia. Dziękujemy gospodarzowi obiektu Panu Dariuszowi za objaśnienie wielu ciekawych zagadnień dotyczących pozyskiwania i uzdatniania wody pitnej.

26. 04. 2019r. - Dzień Żółty  W tym dniu uczniowie naszej szkoły spotkali się z zawodnikami drużyny pierwszoligowej FKS Stali Mielec. Spotkanie miało charakter zawodoznawczy oraz wpisało się w akcję promującą zdrowy styl życia ale jednocześnie było nie lada gratką dla fanów Biało - Niebieskich Mielczan. Po oprowadzeniu po wszystkich dostępnych pomieszczeniach stanowiących bazę piłkarzy i całego sztabu szkoleniowego nasi uczniowie oraz opiekunowie wycieczki mieli możliwość zadawania pytań na wszelkiego rodzaju tematy związane z życiem sportowca. W rolę naszych przewodników po mieleckim stadionie wcielili się: Bartosz Nowak, Grzegorz Tomasiewicz, Jonatan de Amo Perez i Josip Soljić.  Wśród uczniów należących do klasy trzeciej gimnazjum i klasy ósmej szkoły podstawowej znalazło się czterech uczniów  klas młodszych:  Bartosz, Piotr, Szymon i Mateusz. Gdy usłyszeli, że starsze klasy wybierają się na wycieczkę zawodoznawczą do Mielca - zrobili wszystko, żeby tam być i byli prawdziwą ozdobą naszej wyprawy. Dziękujemy władzom Stali, zawodnikom, a szczególnie Pani Marcie Gajdowskiej, która zawsze nam pomaga. Organizatorem spotkania był p. Krzysztof Stawiarski, a wspierały go p. Anetta Owczarek oraz p. Joanna Józwik.

27. 03. 2019r. Dzień Fioletowy

Dnia 27 marca naszą szkołę odwiedzili pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z Nowej Dęby. Przez cały dzień uczniowie i rodzice mogli skorzystać z porad psychologa pani Katarzyny Kwiecińskiej zaś młodsze dzieci z klas 0 - 1 zostały objęte badaniem przesiewowym wzroku i słuchu w oparciu o Platformę do Badania Zmysłów. Badanie prowadziły:pani Ewa Monika -Szczepan oraz Urszula Sudoł.W klasie siódmej pani pedagog Katarzyna Tadra przestrzegała przed używkami, a zwłaszcza dopalaczami. Na nasze zaproszenie odpowiedziała również pani dietetyk Elżbieta Grzych - Tuleja, która przeprowadziła wykład na temat zdrowego odżywiania w klasie szóstej i trzeciej gimnazjum. Dodatkowo w klasie siódmej i trzeciej gimnazjum zostały przeprowadzone zajęcia zawodoznawcze.

MAMY CERTYFIKAT!!!