Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

Dyrektor szkoły: mgr Marek Kosior
Zastępca dyrektora: mgr Renata Malinowska

Przedszkole:
mgr Pławiak Danuta
mgr Stawowy Edyta
p. Anna Borowiec
mgr Chwałek Agata

Nauczanie zintegrowane:                                                         
mgr Malinowska Renata
mgr Stasiów Regina
mgr Rzeźwicka Elżbieta
mgr Leszkowicz Sylwia

Język Polski:
mgr Lis Danuta
mgr Kasperczyk Danuta

Język Angielski:
mgr Drzymała Grzegorz
mgr Józwik Joanna

Język niemiecki:
mgr Jugo Łukasz

Historia:
mgr Stec - Kułacz Wioletta

Wiedza o społeczeństwie:
mgr Stec - Kułacz Wioletta

Matematyka:
mgr Hajnas Iwona
mgr Kwintowska Małgorzata
mgr Owczarek Anetta

Biologia:
mgr Tryczyńska Agnieszka
mgr Maria Pietrzyk

Geografia:
mgr Stępień Grażyna

Przyroda
mgr Stępień Grażyna

Fizyka:
mgr Kwintowska Małgorzata

Chemia:
mgr Michas Aneta

Informatyka:
mgr Hajnas Iwona
mgr Michas Aneta

Technika:
mgr Owczarek Anetta

Wychowanie fizyczne:
mgr Jarzębski Ryszard
mgr Krzemień Barszcz Dorota

Sztuka:
mgr Alberska Renata

Religia:
ks.  mgr Zyśko Paweł

Biblioteka szkolna:
p. Paulina Działo

Świetlica szkolna:
mgr Michas Aneta
mgr Dorota Krzemień Barszcz
mgr Jarzębski Ryszard
mgr Solarska Grażyna
mgr Hajnas Iwona
mgr Józwik Joanna
mgr Rzeźwicka Elżbieta
mgr Stasiów Regina

Pedagog szkolny:
mgr Michas Aneta

Nauczanie specjalne - oligofrenopedagodzy:
mgr Szlęzak Dorota
mgr Rzeźwicka Elżbieta
mgr Chwałek Agata
mgr Stępień Grażyna
mgr Krzemień Barszcz Dorota

Zajęcia socjoterapeutyczne:
mgr Stec - Kułacz Wioletta

Logopeda: 
mgr Tryczyńska Agnieszka
mgr Drzymała Grzegorz

Zajęcia rewalidacyjne:
mgr Stępień Grażyna
mgr Chwałek Agata
mgr Babiuch - Sroczyńska Edyta

Nauczyciele wspomagający:
mgr Kędziora Katarzyna
mgr Chwałek Agata
mgr Szlęzak Dorota
mgr Babiuch - Sroczyńska Edyta

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Jarzębski Ryszard

Wiedza do życia w rodzinie:
mgr Stec-Kułacz Wioletta
mgr Tryczyńska Agnieszka

Muzyka:
mgr Jugo Łukasz

dscf0419

Podczas zwiedzania zamku królewskiego w Warszawie  18 czerwca 2016

nauczyciele

Nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim - Puławy 30. 06. 2015r.

grono

Grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi - Jubileusz Szkolnictwa w Baranowie Sandomierskim