Kontakt

Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim jest instytucją oświatowo - wychowawczą zajmująca się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży stosownie do przyjętych celów i zadań oraz koncepcji oświatowo - wychowawczych i programów. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Dane teleadresowe

Zespół Szkół i Placówek
Baranów Sandomierski 39-450
ul. Kościuszki 6
NIP-867-20-99-440
Telefon: 15 811 85 86
Fax: 15 811 85 86
email: sekretariat@zsip.pl

Pedagog szkolny

email: pedagog.zsip@poczta.fm

Sekretariat

Czynny codziennie
od poniedziałku do piątku od
7.00 do 15.00

Administrator strony:

p. Krzysztof Stawiarski (w latach: 2015,2016,2017,2018, do września 2019)
p. Anetta Owczarek (od września 2019)

Schronisko Młodzieżowe

Telefon: 724 110 161 (dzwonić od 16.00 do 20.00)