W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami rodziców odnośnie realizacji projektu pt. "Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych", informujemy:

 • czas trwania i sposób realizacji:
  1. od listopada 2017 do końca maja 2018
  2. 30 godzin dydaktycznych (1 godz. = 45 min.)
  3. 15 spotkań w blokach po 2 godziny dydaktyczne
  4. zajęcia będą odbywać się 1 lub 2 razy w tygodniu bezpośrednio po lekcjach w dniu,
   w którym klasa ma najmniej lekcji nie dłużej niż do 15.00. Jest możliwość zwolnień do autobusu oraz w razie innych potrzeb.

Zajęcia będą miały charakter rozwijający zainteresowania i wyrównujący braki
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych (tablica interaktywna, tablety, komputery).

Uczniowie danej klasy będą podzieleni na grupy 6 - osobowe według wiadomości
i umiejętności językowych.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli uczących w Zespole Szkół i Placówek
w Baranowie Sandomierskim.

 • wykaz przedmiotów:
  1. język polski
  2. język angielski
  3. matematyka
  4. fizyka
  5. historia
  6. przyroda
  7. geografia
  8. biologia
  9. plastyka
  10. informatyka