Opieka świetlicowa i rewalidacje

Od 25 maja 2020 r. szkoła organizuje opiekę świetlicową dla uczniów klas 1-3. O zamiarze oddania dziecka do świetlicy należy powiadomić wychowawcę klasy lub zgłosić ten fakt u dyrektora szkoły. Opiekę świetlicową zapewniamy dzieciom, których rodzice pracują. O objęciu dziecka taką formą opieki decydują rodzice składając stosowne zgody i oświadczenia. Możliwa jest także organizacja zajęć rewalidacyjnych w szkole z zapewnieniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zarówno ze strony ucznia, jak i nauczyciela. Organizację zajęć rewalidacyjnych rodzice uzgadniają bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Dyrekcja Szkoły